Mă adresez, în primul rând, cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial din România. Vin în întâmpinarea nevoilor lor actuale de formare. Vreau să descopere noi valențe ale meseriei de dascăl, prin îmbinarea metodelor clasice de predare cu cele inovatoare, permițându-le astfel adaptarea la noul curriculum național și, nu în ultimul rând, la nevoile specifice ale fiecărui elev, în special ale celor aflați în risc de abandon școlar.

Prin intermediul CRED, 55.000 de cadre didactice vor avea oportunitatea de a se dezvolta profesional, prin dobândirea de noi competențe, având astfel ocazia de a schimba percepția diferitelor tipuri de public – elevi, părinți, publicul larg – asupra muncii la catedră și asupra statutului profesorului în societatea actuală. Și, nu în ultimul rând, pentru că vor schimba în bine, în rândul elevilor, statisticile privitoare la performanță, abandon școlar, analfabetism funcțional etc.

Modul în care au fost concepute activitățile din cadrul proiectului este unul circular, o activitate derivând în mod firesc din cea anterioară: de la nevoia de normare la cea de centrare a evaluării pe competențele-cheie ale elevilor, de la analiza de nevoi de formare a cadrelor didactice la formarea propriu-zisă a acestora. De la pilotarea de intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile la dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile acestor elevi.

Aduc plusvaloare sistemului educațional românesc pentru că răspund unor nevoi actuale, stringente, de neocolit ale actorilor săi principali: elevii și profesorii. Vreau ca numele meu să fie asociat cu cel ce aduce vânt de schimbare în sistemul de educație din România. Mai mult decât un proiect, vreau să devin o stare de spirit și să construiesc în jurul meu o comunitate.

Eu sunt CRED.
CRED în educație.