Atelierul „Diferențierea curriculară: practici educaționale privind reușita elevilor în medii educaționale diverse”, organizat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, din Oradea, județul Bihor, la 28 mai 2022

 

Atelierul „Evaluare și feedback”, organizat la Casa Corpului Didactic Hunedoara, la 26 mai 2022

 

Atelierul „Dependenți de învățare- sursa motivației în sala de clasă”, organizat la Centrul Universitar Nord Baia-Mare, Facultatea de Litere, din județul Mamarmureș, la 26 mai 2022

 

Atelierul „Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor și de adaptare a activităților de învățare la nevoile acestora, cu impact în ameliorarea rezultatelor școlare, în reducerea riscului de repetenție, în prevenirea /reducerea situațiilor de absenteism și de abandon școlar”, orgnizat la Casa Corpului Didactic Argeș, la 26 mai 2022

 

Atelierul „Predarea diferențiată cu ajutorul teoriei inteligențelor multiple”, organizat la Inspectoratul Școlar Județean Călărași, la 25 mai 2022

 

Atelierul „Deschideri transdisciplinare în dezvoltarea creativității și spiritului critic la elevi. Competențe-cheie”, organizat la Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” din Arad, la 24 mai 2022

 

Atelierul „Fii tu însuţi! Magia atitudinii şi reuşita școlară si socială”, organizat la Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, la 23 mai 2022

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

 

Atelierul „Etica în educație”, organizat la Colegiul Național „Al.I. Cuza”, din Alexandria, județul Teleorman, la 20 mai 2022

 

Atelierul „Implicații ale abordării centrate pe competențe și pe elev asupra evaluării formative”, organizat la Casa Corpului Didactic Dâmbovița, la 20 mai 2022

 

Atelierul „Dimensiunea socio-psiho-emoțională a procesului educațional în dezvoltarea unei personalități adaptabile. De la reflecție, la strategii de eficientizare”, organizat la Inspectoratul Școlar al județului Dolj, la 19 mai 2022

 

Atelierul „Altruismul competitiv în sala de clasă. Oportunități pentru cooperare”, organizat la Colegiul Național „Doamna Stanca’’ din Satu-Mare, județul Satu Mare, la 19 mai 2022

 

Atelierul „Crearea unui spațiu educațional incluziv, în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat motivat, sprijinit și în siguranță”, organizat la Casa Corpului Didactic Giurgiu, la 19 mai 2022

 

Atelierul „Leadership-ul educațional- mecanisme și abordări eficiente ale diversității și incluziunii”, organizat la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca’’ Cluj-Napoca, județul Cluj, la 18 mai 2022

 

 

Atelierul „Strategii didactice interactive – exemple practice”, organizat la Casa Corpului Didactic Prahova, la 17 mai 2022

 

Atelierul „Competențele transversale – calea de acces spre dezvoltarea profesională și integrare pe piața muncii”, organizat la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, din Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la 16 mai 2022

 

Atelierul „Parteneriatele școlare. Bune practici privind managementul schimbărilor curriculare în cadrul programelor și proiectelor educaționale”, organizat la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, la 16 mai 2022

 

Atelierul „Strategii și experiențe la nivelul școlii, în vederea formării și dezvoltării competențelor-cheie la elevi”, organizat la Liceul Teoretic Horia Hulubei din Măgurele, județul Ilfov, la 13 mai 2022

 

Atelierul „Managementul unui feedback pedagogic”, organizat la Colegiul Național „Constantin Brătescu”, din Constanța, la 13 mai 2022

 

Atelierul „Justiție socială în educație. Strategii care contribuie la crearea unui mediu școlar incluziv”, organizat la Casa Corpului Didactic a județului Iași, la 12 mai 2022

 

Atelierul „Echitatea ca excelență în educație”, organizat la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, la 12 mai 2022

 

Atelierul „Școala care învață”, organizat la Universitatea de Vest, din Timișoara, județul Timiș,
la 11 mai 2022

 

Atelierul „Școala și comunitatea, împreună pentru proiecte și participare”, organizat la Colegiul Național „Traian”, din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, la 9 mai 2022

 

Atelierul „Promovarea sănătății mintale și prevenirea comportamentelor de risc în școală, organizat la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, județul Suceava, la 7 mai 2022

 

Atelierul „Proiectele co-creative. Adaptări curriculare inovative pentru valorificarea resurselor educaționale deschise (RED) în predare-învățare-evaluar, organizat la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, județul Vaslui, la 7 mai 2022

 

Atelierul „Incluziunea școlară între pedagogia transformațională și practici inovative, organizat la Colegiul Național „Silvania” Zalău, județul Sălaj, la 6 mai 2022

Video 1 – click pentru acces

Video 2 – click pentru acces

Video 3 – click pentru acces

Video 4 – click pentru acces

 

Atelierul „Strategii de reglare motivațională a învățării – perspective neurocognitve”, organizat la Casa Corpului Didactic Botoșani, județul Botoșani, la 5 mai 2022

 

 

Atelierul „Soluții creative în educație. Intervenții educaționale cu rol în prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar”, organizat la Liceul Economic Piatra Neamț, județul Neamț, la 14 aprilie 2022

 

Atelierul „Elevi și profesori în școala/ societatea digitalizată – provocări și dileme”, organizat la Liceul Tehnologic ,,Ion Vlasiu’’ din Târgu Mureș, județul Mureș, la 13 aprilie 2022

 

Atelierul „Modele de îmbogățire curriculară pentru dezvoltarea talentelor, înzestrării și  aptitudinilor înalte”, organizat la Sala Lira a Liceului de Arte Sabin Păuța din Reșița, județul Caraș – Severin, la 13 aprilie 2022

 

Atelierul „Utilizarea Cadrului de referință al curriculumului pentru clarificări privind conceptele-cheie solicitate în implementarea curriculumului”, organizat la Colegiul Național Grigore Moisil, din sectorul 6 al Bucureștiului, la 12 aprilie 2022

 

Atelierul „Formarea competențelor transversale prin metode interactiv-participative”, organizat la Inspectoratul Școlar Județean Alba, la 11 aprilie 2022

 

Atelierul „Consilierea în vederea incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale”, organizat la Inspectoratul Școalar Județean Galați, la 9 aprilie 2022

 

Atelierul „Inovații în curriculum și în procesul de predare-învățare- evaluare”, organizat la Liceul Teoretic Dante Alighieri, din sectorul 3 al Capitalei, la 8 aprilie 2022

 

Atelierul „CRED – premisă pentru dezvoltarea comunităților de practică și de învățare de la egal la egal”, organizat la Casa Corpului Didactic Olt, la 8 aprilie 2022

 

Atelierul „Profilul competențelor transversale- provocări și oportunități curriculare pentru profesiile viitorului”, organizat la Casa Corpului Didactic Sibiu, la 8 aprilie 2022

 

Atelierul „Școala incluzivă- Școala secolului XXI – provocări și dileme”, organizat la Liceul Tehnologic Puskas Tivadar, din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, la 7 aprilie 2022

 

Atelierul „Provocări și soluții în tranziția de la predarea conținuturilor la formarea competențelor”, organizat la Casa Corpului Didactic Harghita, la 7 aprilie 2022

 

Atelierul „Teatrul de păpuși în formarea competențelor de comunicare”, organizat la Casa Corpului Didactic Brașov, la 6 aprilie 2022

Video 1

Video 2

 

 

Atelierul „Competența personală, socială și de a învăța să înveți. Construirea de experiențe de învățare relevante în școală”, organizat la Colegiul Național „Ana Aslan”, din Brăila, la 2 aprilie 2022.

 

Atelierul „Utilizarea evaluării formative în pregătirea pentru reușita la examenele naționale”, organizat la Casa Corpului Didactic Buzău, județul Buzău, la 1 aprilie 2022.

Atelierul „Valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor”, organizat la Școala „Nicolae Titulescu”, sectorul 1 al Capitalei, la 31 martie 2022.

 

Atelierul „Aspecte aplicativ-practice ale Curriculumului național din perspectiva valorificării activităților extracurriculare și extrașcolare ca premise ale dezvoltării competențelor elevilor”, organizat la Școala „Pompiliul Marcea”, din Târgu Jiu, județul Gorj, la 31 martie 2022.

 

Atelierul „Managementul pedagogic al trei tipuri de curriculum-problemă: evaluat, ascuns și nul”, organizat la Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea, 26 martie 2022.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

 

Atelierul „10 lucruri pe care le poți face în clasa ta pentru a fi un profesor de nota 10”, organizat la Colegiul Național „Ion Creangă”, din sectorul 4 al Capitalei, 25 martie 2022.

 

Atelierul „Valorificarea învățării în context nonformal în documentarea dobândirii competențelor din contextul formal”, desfășurat la Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu”, din Focșani, județul Vrancea, 25 martie 2022.