Atelierul CRED „Întreaga comunitate în jurul școlii, pentru acces la educație de calitate și dezvoltare durabilă” desfășurat la Liceul de Arte „Sabin Păuța”, din Reșița, județul Caraș Severin, la 30 iunie 2021

Testimonial video dna Dana Demenenco, consilier școlar, CJRAE CS- click pentru acces

Testimonial video dna Maria Tucaciuc, reprezentant Salvați Copiii filiala Caraș-Severin – click pentru acces

Testimonial video dna Silvia Zaharia, profesor discipline sociale, Colegiul Național Mircea Eliade Reșița – click pentru acces

 

 

Atelierul CRED „Managementul unui spațiu de învățare centrat pe nevoile elevului” desfășurat la Casa Corpului Didactic Buzău, la 25 iunie 2021

Atelierul CRED „Valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor” desfășurat la Consiliul Judetean Ialomița – Sala Europa, din  Slobozia, județul Ialomiţa

 

Atelierul CRED desfășurat la Casa Corpului Didactic Giurgiu, la 23 iunie 2021

Teme abordate:

 1. Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor și de adaptare a activităților de învățare la nevoile acestora, cu impact în ameliorarea rezultatelor școlare
 2. Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor. Atelier pentru cadrele didactice implicate in invatamantul primar – Știința este parte din viața mea (educația STEM).

 

 

 

Atelierul CRED „Strategii de dezvoltare a competenței interculturale prin studiul limbilor străine. De la cultura enciclopedică la cea comportamentală” desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Arad, la 23 iunie 2021

 

Atelierul CRED „Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor pentru prevenirea/reducerea eșecului școlar și a abandonului școlar” desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Brăila, la 19 iunie 2021

 

Atelierul CRED desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la 18 iunie 2021

Tema abordată:

Generații în schimbare în sistemul de învățământ. Despre profesorii care „fac diferența”, elevii nativi digitali și provocările învățământului centrat pe elev.

Atelierul CRED „Demersuri de proiectare a unei învățări școlare adaptată la nevoile elevului” desfășurat la Colegiul Comercial „Carol I”, din Constanța, la 18 iunie 2021

 

Atelierul CRED desfășurat la „Colegiul Național Silvania” din Zalău, județul Sălaj, la 17 iunie 2021

Tema abordată:

Cauzele absenteismului și abandonului școlar, dimensiunea fenomenului abuzului, analizarea cauzelor, factorii favorizanți și nu în ultimul rând, posibilele modalități de intervenție în toate cele patru tipuri de abuz, conform OMS.

Interviu video  Prof. Bancea Gheorghe, Director CCD Sălaj – click pentru acces
Interviu video  Porcar Cosmin, Inspector școlar general adjunct ISJ Sălaj – click pentru acces
Interviu video Lector univ. Dr. Triff Zorica – click pentru acces
Interviu video Anca Făgărași, directoarea Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, din Zalău – click pentru acces

 

 

Atelierul CRED „Dezvoltarea carierei prin valorizarea competențelor și informare” desfășurat la „Colegiul Național Mircea cel Bătrân” din Râmnicul Vâlcea, județul Vâlcea

 

 

Atelierul CRED „Predarea bazată pe atașament” desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, la 17 iunie 2021

 

 

Atelierul CRED desfășurat la Aula Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Extensia Universitară Bistrița, la 17 iunie 2021

Teme abordate:

 • Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor
 • Valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor

Atelierul CRED desfășurat la Casa Corpului Didactic Argeș, la 17 iunie 2021

Teme abordate:

 • Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor
 • Bune practici în dezvoltarea ofertei de curriculum la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial

Atelierul CRED „Curriculum și inovare pedagogică: bune practici privind abordarea integrată a curriculumului și abordări centrate pe competențe” desfășurat Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu”, din Focșani, județul Vrancea, la 17 iunie 2021

Atelierul CRED desfășurat la Centrul Cultural „Ion Manu”, din Otopeni, județul Ilfov, la 16 iunie 2021

Teme dezbătute:

 • Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor;
 • Bune practici în dezvoltarea ofertei de curriculum la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial.

 

 

Atelierul CRED „Perspective neoliberale privind trecerea de la pedagogia obiectivelor la pedagogia competențelor” desfășurat la Centrul Universitar de Nord, din Baia Mare, județul Maramureș, la 16 iunie 2021

 

Atelierul CRED „Crearea unui spațiu educațional incluziv în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță” desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara, județul Timiș, la 16 iunie 2021

 

 

Atelierul CRED Educație financiară și antreprenoriat pentru cadrele didactice din învățământul primar și gimnazialdesfășurat la Casa Corpului Didactic Prahova,
la 15 iunie 2021

Teme abordate:

Domeniul tematic – axa 1: Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor și de adaptare a activităților de învățare la nevoile acestora, cu impact în ameliorarea rezultatelor școlare, reducerea riscului de repetenție, prevenirea/reducerea situațiilor de absenteism și abandon școlar

Domeniul tematic – axa 2: Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor

 

Atelierul CRED „Strategii eficiente în educația centrată pe elev” desfășurat la Colegiul Național „Doamna Stanca”, din Satu-Mare, la 15 iunie 2021

Atelierul CRED desfășurat la Inspectoratul Școlar Dolj, la 14 iunie 2021

Teme abordate:

 • Valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor;
 • Inovații în aplicarea noului curriculum national, cu accent pe elevii în risc major de excluziune (elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități şi/ sau cu CES, elevi de etnie rromă, elevi ce provin din familii dezavantajate socio-economic).

Înregistrare VIDEO – click pentru acces

Înregistrare VIDEO – click pentru acces

Înregistrare VIDEO – click pentru acces

Atelierul CRED „Noile educații – pretext de integrare, educație și formare” desfășurat la Casa Corpului Didactic din Galați, la 12 iunie 2021

Atelierul CRED „Strategii de dezvoltare psiho-aducațională validate științific pentru nevoile particulare ale școlii/elevilor” desfășurat la Casa Corpului Didactic Sibiu, la 11 iunie 2021

Înregistrare VIDEO – click pentru acces

 

Atelierul CRED „Mecanisme de creare a unui mediu suportiv în clasă” desfășurat la Liceul Tehnologic „Henri Condă”, din Tulcea, la 11 iunie 2021

 

Atelierul CRED „Curriculum centrat pe competențe – inovare pedagogică și necesitate practică în societatea post-pandemie” organizat la Colegiul Național Grigore Moisil, din sectorul 6, București, la 10 iunie 2021

 

 

Atelierul CRED organizat la Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza, din Piatra Neamț, județul Neamț, la 10 iunie 2021

Teme abordate:

 • Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor /Inovații în aplicarea noului Curriculum național, cu accent pe elevii în risc major de excluziune;
 • Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor și de adaptare a activităților de învățare la nevoile acestora, cu impact în ameliorarea rezultatelor școlare, în reducerea riscului de repetenție, în prevenirea, reducerea situațiilor de absenteism și de abandon școlar.

Atelierul CRED „Teoretizări pedagogice contemporane și contexte de formare a competențelor noncognitive ale elevilor”, desfășurat la  Centrul Județean de Resurse și Asistență educațională Vaslui, la 9 iunie 2021

 

 

Atelierul CRED „Metode de predare diferențiată și integrarea mijloacelor digitale” desfășurat la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, din Târgu Mureș, județul Mureș, la 9 iunie 2021

Atelierul CRED „Dezvoltare și inovare curriculară pornind de la competențele cheie. Contextualizări pentru conceperea CDȘ și a activităților extra-școlare și extra-curriculare” desfășurat la Casa Corpului Didactic Iași, la 8 iunie 2021 

 

Atelierul CRED „Inovații în aplicarea noului Curriculum national. Abordarea scenariului didactic între logic și creativ” desfășurat la Casa Corpului Didactic Hargita, din Miercurea Ciuc, la 8 iunie 2021

 

Atelierul CRED „Eficienta mijloacelor alternative și augmentative” desfășurat la Școala „Avram Iancu”, din Oradea, județul Bihor, la 8 iunie 2021

 

 

Atelierul CRED desfășurat la Colegiul Național Spiru Haret, din sectorul 2, București, la 8 iunie 2021

Teme abordate:

 • Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor;
 • Inovații în aplicarea noului curriculum national, cu accent pe elevii în risc major de excluziune (elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și/sau CES, elevi de etnie Romă, elevi care provin din familii dezavantajate socio-economic).

 

 

 

Atelierul CRED desfășurat la Colegiul Național „Traian”, din  Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, la 7 iuie 2021

Teme abordate:

 • Valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor;
 • Inovații în aplicarea noului curriculum national, cu accent pe elevii în risc major de excluziune (elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități şi/ sau cu CES, elevi de etnie rromă, elevi ce provin din familii dezavantajate socio-economic).

Atelierul CRED „Bune practici în dezvoltarea Currculumului la Decizia Școlii în învățământul primar și gimnazial” organizat la Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu”, din Alexandria, județul Teleorman, la 4 iunie 2021

Atelierul CRED desfășurat la Școala „Pompiliul Marcea”, din Târgu Jiu, județul Gorj, la 4 iunie 2021

Teme abordate:

 • Crearea unui spațiu educațional incluziv în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță: Managementul spațiului educațional (modelarea spațiului educațional, amenajarea clasei în funcție de necesitățile elevilor, astfel încât să se creeze un climat optim de desfășurare a proceselor educaționale; Sistemul de management al comportamentului pozitiv poate susține și menține un mediu de învățare sigur și optim; Managementul relațiilor inter-personale – abordarea unor forme de lucru și de comunicare care să valorizeze atât pe cei care învață, cât și pe cei care și învață; crearea mediului incluziv, în care se construiesc alte cicluri „de interacțiune reciprocă”, unde toți actanții se înțeleg și colaborează. Experimentează unor tehnici de managementul clasei de elevi: metoda ignorării selective; de-escaladarea crizelor de comportament; creșterea locusului de control al emoțiilor; limitarea utilizării pedepsei.                                                                                                          
 • Strategii de identificare a nevoilor de învăţare ale elevilor și de adaptare a activităților de învățare la nevoile acestora, cu impact în ameliorarea rezultatelor școlare, în reducerea riscului de repetenție, în prevenirea/reducerea situațiilor de absenteism și de abandon școlar.

Atelierul CRED organizat la Casa Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava, la 3 iunie 2021. Au fost abordate următoarele teme:

 • Activități de consiliere a elevilor în vederea creșterii șanselor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație, în special a elevilor din categorii în risc de excluziune/ Inovații în aplicarea noului Curriculum național, cu accent pe elevii în risc major de excluziune
 • Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor și de adaptare a activităților de învățare la nevoile acestora, cu impact în ameliorarea rezultatelor școlare, în reducerea riscului de repetenție, în prevenirea, reducerea situațiilor de absenteism și de abandon școlar

Atelierul CRED „Curriculum centrat pe competențe și indivizualizarea învățării – axe transformaționale pentru creșterea performanțelor școlare”, desfășurat la „Colegiul Economic Viilor”, din sectorul 5, București, la 3 iunie 2021

Atelierul CRED desfășurat în județul Olt, la Colegiul Național „Ion Minulescu”, din Slatina, la 3 iunie 2021. Au fost abordate două teme:

 • Crearea unui spațiu educațional incluziv în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță.

 • Strategii de identificare a nevoilor de învăţare ale elevilor și de adaptare a activităților de învățare la nevoile acestora, cu impact în ameliorarea rezultatelor școlare, în reducerea riscului de repetenție, în prevenirea/reducerea situațiilor de absenteism și de abandon școlar

Înregistrare VIDEO – click pentru acces

 

Atelierul CRED „Ateliere de dezvoltare personală prin stimularea inteligențelor multiple și jocuri teatrale. Predarea diferențiată cu ajutorul teoriei inteligențelor multiple”, desfășurat în București, la Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, la 2 iunie 2021

 

Atelierul CRED „Crearea unui spațiu incluziv în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță.Workshop: Mă simt bine la școală!”, desfășurat în Brașov, la Casa Corpului Didactic Brașov, la 2 iunie 2021

Testimonial video – Monica Cotfas, profesoară limba Engleză, Colegiul Național Dr Ioan Meșotă, Brașov
Click pentru acces

Testimonial video – Anda Silea, Director Colegiul Tehnic Alexandru Bărbat, localitatea Victoria, județul Brașov
Click pentru acces

Testimonial video – Angelica Maria Negrea, profesoară învățământ primar, Colegiul Național Radu Negru, localitatea Făgăraș, județul Brașov
Click pentru acces

 

Imagini video din timpul Atelierului CRED „Crearea unui spațiu incluziv în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță.Workshop: Mă simt bine la școală!” la Casa Corpului Didactic Brașov

Imagini video din timpul Atelierului CRED „Crearea unui spațiu incluziv în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță.Workshop: Mă simt bine la școală!” la Casa Corpului Didactic Brașov

Imagini video din timpul Atelierului CRED „Crearea unui spațiu incluziv în școală, în care fiecare elev/elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță.Workshop: Mă simt bine la școală!” la Casa Corpului Didactic Brașov

 

 

Atelierul CRED „Activități de consiliere a elevilor în vederea creșterii șanselor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație, în special a elevilor din categorii în risc de excluziune”, desfășurat în județul Botoșani, la Casa Corpului Didactic Botoșani – sala Spiru Haret, la 27 mai 2021

 

 

Atelierul CRED „Curriculumul național – o hartă largă a parcursului spre reușită al elevilor nostri”, desfășurat în județul Dâmbovița, la Casa Corpului Didactic Dâmbovița, din Târgoviște, la 27 mai 2021

Atelierul CRED „Inovații în aplicarea noului Curriculum national. Perceperea tactil-kinestezică și desenul artistic în formarea competențelor de calcul mintal, de comunicare, de gândire creativă, de dexteritate și viteză motrică”, desfășurat în județul Covasna, la Liceul Tehnologic ,,Puskas Tivadar’’ din Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2021

Atelierul CRED „Formarea competențelor transversale ale elevilor prin regândirea activităților non-formale și a curriculum-ului la decizia școlii”, desfășurat în județul Cluj, la 25 mai 2021

Imagini video:

Clip 1 – click pentru acces

Clip 2 – click pentru acces

Clip 3 – click pentru acces

Clip 4 – click pentru acces

Clip 5 – click pentru acces

 

 

 

Atelierul CRED Strategii și experiențe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor, desfășurat în județul Alba, la 25 mai 2021

Imagini video:

Clip 1 – click pentru acces

Clip 2 – click pentru acces

Clip 3 – click pentru acces

Clip 4 – click pentru acces

 

 

 

Atelierul „Valorificarea activităților  extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor”, desfășurat la Liceul Danubius, din Călărași, la 24 mai 2021