Ziua Educației(5 octombrie) a fost marcată, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED prin organizarea Atelierului național „Educație deschisă, educație incluzivă, educație de calitate”, în intervalul 3- 5 octombrie, la Sinaia.

Astfel, decidenți, experți și practicieni implicați în activitățile CRED din aria intervențiilor curriculare adaptate la nivel de școală și de clasă au participat la dezbateri, sesiuni de lucru și prezentări tematice, modelele de bune practici reprezentând o temă oportună de colaborare între cei prezenți.

Schimburile de exepriență din cadrul atelierului național vor servi drept inspirație cadrelor didactice în activitățile de la clasă, extrașcolare și  extracurriculare desfășurate cu elevii aflați în risc major de abandon școlar.

Unul dintre obiectivele principale ale Proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED îl constituie pilotarea și promovarea la nivel de sistem a unui set de intervenții în aria adaptării curriculare la nivel de școală și de clasă.

Acest obiectiv contribuie la asigurarea oportunităților egale pentru copii în risc major de abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat. Cei aproximativ 2.500 de copii în risc, incluși în proiect, din județele Bihor, Iași și zona periurbană a Municipiului București beneficiază în prezent de măsuri integrate, individualizate de sprijin, prin colaborarea diferiților actori de la nivelul școlilor implicate. În mod deosebit, elevii din grupul țintă beneficiază de sprijin din partea echipelor de conducere și a cadrelor didactice care derulează activități pilot, documentate prin Jurnale didactice, utilizează resurse educaționale deschise și testează programe integrate din oferta de CDS dezvoltate în cadrul proiectului.

Atelierului național „Educație deschisă, educație incluzivă, educație de calitate” a urmărit valorificarea rezultatelor subactivităților coordonate de Ministerul Educației (ME) și de Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), incluzând: Cadrul de referință „Repere în proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național” aprobat prin OMEC nr.3239/05.02.2021 (A 1.1.), Resurse Educaționale Deschise – RED (A 2.2.), programe integrate pentru învățământul primar și gimnazial și A Doua Șansă – ADS (A 2.3.), programul de formare CRED (A 3.2. și A 3.3.), activități de cercetare (A 5.1. și A 5.3.).

De asemenea, au fost documentate experiențele școlilor de pilotare a opționalelor integrate de CDS, resurselor educaționale deschise și a ghidurilor metodologice pentru învățământul primar și gimnazial.