Ghidurile metodologice susțin activitatea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a noului curriculum național, reprezentând un element important de explicare și exemplificare a programelor școlare, elaborarea acestor ghiduri fiind unul dintre obiectivele proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.

Totodată, acestea vor fi utilizate ca resursă pentru subactivitatea referitoare la formarea cadrelor didactice în cadrul proiectului CRED, versiunile elaborate fiind permanent îmbunătățite și dezvoltate, pe baza feedback-ului și a contribuției cadrelor didactice, participante la formare.

În scopul valorificării conceptului de ghid metodologic și pentru îmbunătățirea versiunii de lucru utilizate în cadrul programului de formare a cadrelor didactice, a început organizarea unor consfătuiri externe.

Prima consfătuire a fost organizată, în perioada 21-23 octombrie 2019, în Târgu Mureș, cu participarea inspectorilor școlari de Limba și literatura română.