În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, a demarat formarea cadrelor didactice, unul dintre grupurile-țintă ale proiectului, mai precis 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial.

Aceștia urmează să fie abilitați curricular, urmărindu-se  implementarea eficientă a noului curriculum național și facilitarea tranziției optime a elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial.

Așadar, în perioada 20 mai – 6 iulie 2019, Casa Corpului Didactic București devine primul partener, din cadrul CRED, care implementează activitățile de formare  a cadrelor didactice din învățământul primar, în regiunea București-Ilfov, în conformitate cu agenda activităților de formare aprobată de Ministerul Educației Naționale.

Sunt organizate 15 grupe a câte 20 de cursanți: 12 în București și 3 în Ilfov, totalizând 300 de cadre didactice formate.

Programul de formare continuă – „Formare nivel II – învățământ primar” este acreditat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale numărul 3997 din 14 mai 2019.