Evenimentul „Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitalăa fost organizat – în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, de către Ministerul Educației Naționale, beneficiar al proiectului și de către Institutul de Științe ale Educației, partener strategic în cadrul proiectului. Discuțiile au avut loc la data de 5 martie 2019, la Biblioteca Centrală Universitară din București, sub egida Open Education Week, eveniment global care urmărește să implice cât mai mulți reprezentanți ai mediului educațional într-o comunitate care să împărtășească resurse deschise.

La dezbateri au participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai Casei Corpului Didactic București și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ai școlilor de pe raza municipiului București, dar și ai organizațiilor nonguvernamentale și ai companiilor private active în sectorul educației.

Proiectul CRED oferă o oportunitate semnificativă în înțelegerea implicațiilor promovării unui curriculum centrat în mod real pe competențe-cheie, aptitudini și atitudini. În profilul de formare, competența digitală nu poate lipsi, însă aceasta nu se dezvolta izolat și nu este apanajul unei singure discipline. Prin valorificarea resurselor digitale deschise și a instrumentelor, metodelor și strategiilor didactice, fiecare profesor poate contribui la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor săi, nu doar profesorii care predau în prezent Informatică și TIC. Profesorii trebuie să faciliteze învățarea dincolo de exemplul standard sau de manual și să transfere predarea disciplinei într-un set de contexte, concepte și metodologii care îl sprijină în mod autentic pe elev să-și formeze aceste competențe, aptitudini, abilități și atitudini”, a afirmat, în context, domnul Ciprian Fartușnic, coordonator al proiectului CRED, din partea Institutului de Științe ale Educației.

În baza prezentărilor susținute de către reprezentanții Institutului de Științe ale Educației și de către cadre didactice care folosesc tehnologia și resursele digitale în actul de predare, precum și din dezbaterile care au urmat acestor prezentări, s-au desprins mai multe concluzii. Dintre acestea, enumerăm:

  • Tehnologia digitală este o componentă importantă a vieții de zi cu zi. Prin interacțiunile pe care le au cu aceasta, elevii au dobândit, în mod informal, calitatea de experți naivi în utilizarea tehnologiei. Este rolul profesioniștilor în educație să-i aducă la nivelul de experți digitali.
  • Resursele educaționale deschise sunt o componentă cheie a educației contemporane. Acestea vin cu o serie de beneficii (de ex.: costuri reduse, flexibilitate, accesibilitate, oferirea de recunoaștere pentru munca depusă), dar și cu o serie de cerințe fără de care potențialul lor nu este activat la maximum. Cheia în accesarea acestui potențial este formarea cadrelor didactice, iar proiectul CRED are o componentă semnificativă în această zonă.
  • La nivel european, au fost create instrumente care pot facilita integrarea tehnologiei digitale în procesul educațional, cum ar fi: cadrul competențelor digitale ale DigCompEdu sau al instrumentului de autoevaluare SELFIE – pentru autoreflecție și autoevaluare; rețeaua eTwinning – pentru facilitarea comunicării și organizării de proiecte comune; EU Code week – pentru exersarea abilităților de programare.
  • Competențele digitale nu se dobândesc doar la ora de TIC. Acestea sunt transversale și trebuie să fie responsabilitatea întregului corp didactic să le dezvolte la elevi și să le ofere cadre în care să fie aplicate.
  • Ca să se dezvolte și să-și atingă obiectivele, educația digitală și resursele educaționale deschise au nevoie de susținerea unor comunități de practică. Rolul liderilor din fiecare școală este de a facilita crearea de astfel de comunități.