Înscrierea în noua serie de formare CRED poate fi efectuată până la data de 27 septembrie 2021.

Cursurile de formare încep după data 27 septembrie și se vor încheia la 17 decembrie 2021.

Criterii de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial

 • Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat sau particular acreditate, nivel primar/ gimnazial;
 • Cadru didactic titular pe post/ repartizat pe durata de viabilitate a postului/ angajat pe perioadă determinată(suplinitor)calificat cu statut de suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;
 • Cadre didactice care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED;
 • Consilieri din cadrul CJRAE/ CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial;
 • Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/ gimnazial, care au deținut funcții de conducere:
  – directorii și directorii adjuncți din unități de învățământ;
  – membri ai Consiliului de Administrație;
  – inspectori școlari generali/ generali adjuncți/ inspectori școlari de specialitate;
  – personalul didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.