Încă de la începutul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”, două din subactivitățile proiectului au vizat susținerea a 2.500 de elevi expuși riscului de abandon școlar, aceștia provenind din 25 de unități de învățământ din județele Bihor, Iași și din zona periurbană a Bucureștiului. În acest demers sunt incluse două inițiative complementare:

  • Activități nonformale menite să crească atractivitatea școlii prin lucru direct cu elevii: subactivitatea A4.1 – Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile
  • Lucrul direct cu profesorii implicați, pentru o mai bună cunoaștere a problemelor și a riscurilor la care sunt expuși elevii și, totodată, identificarea contextelor favorabile învățării: subactivitatea A4.2 – Dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile.”

Click pe imagine sau AICI petru a urmări un material video despre subactivitatea A4.1, derulată în cadrul proiectului CRED

În cadrul subactivității A4.1 a proiectului CRED, Master Artis – organizația non guvernamentală contractată în cadrul proiectului, cu experiență complexă în livrarea de servicii educaționale specializate – a asigurat implementarea activităților de sprijin acordat elevilor, în cele 25 de unități școlare (10 – județul Iași, 10 – județul Bihor, 5 – București), pe parcursul unui total de 9.830 de ore.”

Astfel, pentru nivelul primar, experții implicați în proiect derulează activități de: supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, tulburări de limbaj, consiliere, încurajarea lecturii independente, autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială, activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii); proiecte tematice;  activități fizice și mișcare.

La nivel gimnazial, oferta proiectului cuprinde: activități-suport pentru efectuarea temelor, activități de învățare remedială, asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare, consiliere psihologică și consiliere în carieră, activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță, activități de pregătire pentru viață, activități tematice/ateliere.

În urma derulării activităților proiectului CRED, la nivelul unităților școlare s-a constatat, în primul rând, o creștere a rezultatelor școlare pentru elevii care au beneficiat de activități, concretizate în: îmbunătățirea procentului de promovare și a frecvenței, diminuarea absenteismului, ameliorarea rezultatelor la Examenul de Evaluare Națională, schimbări pozitive în ceea ce privește atitudinea față de școală și mediul educațional, creșterea motivației pentru învățare și participare școlară, consolidarea orientării şi consilierii psihopedagogice.

Obiectivul general al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED vizează prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Structurate într-un mod complex, circular, toate activitățile proiectului CRED converg către un unic scop: creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul preuniversitar primar și gimnazial, cu precădere a acelor elevi proveniți din medii dezavantajate și care sunt expuși riscului de abandon școlar.

 

Citiți și: 2.500 de elevi expuși riscului de abandon școlar primesc sprijin adaptat nevoilor lor prin intermediul proiectului CRED

Interviu dl profesor Iftimie Mihai

Interviu dna profesoară Ciurea Ioana

Interviu dl profesor Popovici Serafim

Interviu dna profesoară Popovici Diana Ana