Unul dintre obiectivele principale ale proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED constă în elaborarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”.

Acest document cuprinde un set de principii, valori și opțiuni de politică educațională pe baza cărora vor fi structurate planurile de învățământ, programele școlare și, în ultimă instanță, va fi organizat procesul de predare – învățare în școala românească.

CLICK aici pentru VIDEO

Documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național este realizat de o echipă formată din specialiști ai Ministerului Educației Naționale și ai Institutului de Științe ale Educației și este într-o etapă avansată de elaborare.

Astfel, pe parcursul lunii septembrie, au avut loc mai multe întâlniri ale partenerilor din cadrul proiectului CRED, în vederea definitivării documentului.

10 septembrie 2019 – Sediul Institutului de Științe ale Educației

 

18 septembrie 2019 – Sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași

 

 

26 septembrie 2019 – Băile Felix, județul Bihor

 

 

 

17 octombrie 2019 – sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, București

În cursul zilei de 17 octombrie 2019, a avut loc la Inspectoratul Școlar al Municipiului București o nouă activitate de consultare privind documentul de fundamentare a procesului de dezvoltare a curriculumului național, un rezultat așteptat important al proiectului CRED.

La discuții au participat experți care au fost implicați direct în elaborarea acestui document din partea Institutului de Științe ale Educației și a Ministerului Educației Naționale, consilierul de stat din cadrul Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, reprezentanți ai principalelor organizații sindicale din domeniul educației, reprezentanți ai societății civile, organizații inter-guvernamentale, factori de decizie de la nivelul ISJ/ISMB, cât și alți experți din echipa proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.

 

Definitivarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național” – Ministerul Educației și Cercetării, 13 noiembrie 2019