Criterii de selecție pentru seria a X-a de formare din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED:

  • Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat sau particular acreditate, nivel primar/gimnazial;
  • Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
  • Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de invățământ de nivel gimnazial;
  • Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
  • directori/ directori adjuncți din unități de învățământ;
  • membri ai Consiliului de Administrație;
  • inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;
  • personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.

Perioada de formare: 17 ianuarie – 15 aprilie 2022

 

Înscrierea la cursurile acreditate de formare CRED, nivel II, prin completarea formularelor online, pentru cadrele didactice din nivelul primar și din cel gimnazial