Colecția „Glosar de concepte educaționale” este dezvoltată în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.
Scopul materialelor publicate în această secțiune este acela de a răspunde unor întrebări despre Curriculumul național centrat pe competențe cheie.

Profilul de formare al absolventului de învățământ primar/gimnazial

Trunchiul comun și Curriculum la Decizia Școlii – TC & CDS

Curriculum național și rolul acestuia