ME – Ministerul Educației

MEC – Ministerul Educației și Cercetării

MEN – Ministerul Educației Naționale

CNPEE – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

ISJ – Inspectorat Scolar Judetean

CCD – Casa Corpului Didactic

CDS – Curriculum la Decizia Scolii

ADS – A Doua Sansa

Tehnologia Informatiei si a Comunicarii – TIC

TC – Trunchi Comun

RED – Resurse Educationale Deschise

ME – Monitorizare Evaluare

ONG – Organism/Organizatie Neguvernamental(a)