Resurse Educationale Deschise – RED

Conform UNESCO (2002), Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt definite ca resurse de învățare (incluzând documente de proiectare didactica, suporturi de curs, fise de lucru, resurse audio-video, aplicații multimedia, podcast si alte materiale dezvoltate pentru predare și învățare) disponibile în orice format, în domeniul public, care au fost publicate sub licență liberă ce permite accesul gratuit, utilizarea, adaptarea si redistribuirea de către alte persoane cu restricții limitate sau fără restricții.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OECD a propus o definiție ușor diferită, referindu-se la RED ca fiind materiale digitalizate oferite în mod gratuit și deschis pentru educatori, elevi și persoane care învață singure, care pot fi utilizate și reutilizate în scop de predare, învățare și cercetare.

După cum se poate observa, principala diferență față de definiția UNESCO rezidă în accentul pe caracterul digital al RED.

Fără a fi o condiție exclusivă, circulația RED în afara unui mediu digital este mai greu de realizat.

Inspectorat Scolar Judetean – ISJ

Casa Corpului Didactic – CCD

Curriculum la Decizia Scolii – CDS

A Doua Sansa – ADS

Tehnologia Informatiei si a Comunicarii – TIC

TC – Trunchi Comun

ME – Monitorizare Evaluare

ONG – Organism/Organizatie Neguvernamental(a)