Știri

9 martie 2021 – Un an de la continuarea școlii în mediul online

By 9 martie 2021 No Comments

La un an de la suspendarea cursurilor față în față și continuarea învățării în spațiul online, ne aducem aminte și trecem în revistă principalele modalități prin care proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” a facilitat adaptarea sistemului educațional la noile realități ale școlii românești.

La data de 9 martie 2020, în cadrul proiectului CRED erau formate aproximativ 11.000 de cadre didactice și se aflau în formare alte 7.000. Prin aceste activități de formare continuă, cursanții, cadre didactice pentru ciclurile primar și gimnazial, și-au dezvoltat competențele digitale. Astfel, profesorii cursanți CRED au fost pregătiți să utilizeze platforme colaborative de învățare, în acord cu resursele și deciziile fiecărei unități de învățământ. În prezent, peste 28.000 de cadre didactice au absolvit programul de formare EduCred și alte 5.683 sunt în curs de formare.

Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, asistența oferită de experții elearning la nivelul unităților de învățământ preuniversitar și stimularea schimbului de bune practici educaționale sunt doar câteva dintre soluțiile furnizate de proiectul CRED, într-o perioadă fără precedent pentru sistemele de învățământ din toată lumea.

  • În ziua de 10 martie 2020, prima zi oficială de pandemie, numărul webinarelor derulate în proiect a crescut de peste cinci ori (de la 50 la 270), iar la data de 16 martie se derulau deja peste 800 webinare zilnic. Astfel, în perioada martie-iulie 2020, au avut loc peste 2.000.000 intrări în conferințele video susținute cu ajutorul platformei EduCred. Cele mai multe dintre aceste webinare au fost facilitate de cursanții CRED, astfel încât aceștia au aplicat imediat cunoștințele acumulate prin intermediul programului de formare.
  • Tot în luna martie 2020, cadrele didactice din România au avut acces gratuit la platforma digital.educred.ro, spațiu în care au fost centralizate soluții relevante de resurse digitale și informații utile, necesare în activitățile educaționale desfășurate online. Astfel, fiecare cadru didactic din țară poate găsi, pe această pagină, resurse de învățare utile pentru susținerea activităților la distanță cu elevii, instrumente digitale cu ajutorul cărora pot fi dezvoltate astfel de resurse, platforme de învățare colaborativă, precum și comunități de învățare, în care pot fi împărtășite experiențe și resurse cu alți colegi de disciplină.

 

  • De asemenea, pe parcursul vacanței de vară a anului precedent, experții elearning locali și regionali din cadrul proiectului, cu suportul ISJ/ISMB, au acordat asistență și consultanță individualizată, pentru a fi instalate platforme educaționale în peste 4.500 școli din țară. În același timp, experții elearning au susținut procesul de informare și instruire a profesorilor interesați să folosească instrumentele online. Un exemplu îl reprezintă asistarea tehnică a persoanelor desemnate de unitățile de învățământ preuniversitar, în vederea activării licențelor diferitelor programe și aplicații educaționale. La momentul respectiv, lista experților elearning locali a fost publicată pe site-ul ministerului (http://bit.ly/2WkIdZ3).

 

  • Totodată, în vederea aprofundării modului de utilizare a instrumentelor digitale de către fiecare profesor, părinte și elev interesat, au fost organizate webinare și sesiuni de informare și de formare online, conform calendarului atelierelor de lucru, publicat pe site-ul proiectului, www.educred.ro și pe pagina de Facebook – Proiectul CRED.

 

  • Mai mult, pe parcursul ultimului an, formatorii, cursanții și experții din proiectul CRED au fost persoane resursă în comunitățile de învățare din care fac parte. Aceștia au dat dovadă de solidaritate, diseminând instrumentele și resursele deschise altor colegi de la nivelul școlii. Zilnic, în cadrul Grupului Facebook „Proiectul CRED”, cadre didactice, experți, dar și părinți au împărtășit experiențe menite să asigure accesul copiilor la educație de calitate, în condiții de siguranță.

Astfel,             Grupul Facebook „Proiectul CRED” a fost recunoscut ca model de bune practici în publicația UNESCO ”Guidance on Open Education Practice”.

Așadar, provocările accelerate de pandemie au consolidat comunitatea energică formată în jurul proiectului CRED, care a devenit un spațiu online dinamic dedicat profesioniștilor din învățământ și tuturor persoanelor interesate să facă schimb de informații și resurse creative și inovatoare.

  • Nu în cele din urmă, experți și coordonatori din proiect au făcut parte din colectivul care a efectuat cercetarea „Un an de școală online – Premise pentru inovarea educației”. Cercetarea evaluativă privind desfășurarea activităților cu elevii în perioada de suspendare a cursurilor față-în-față (martie 2020 – februarie 2021) s-a adresat cadrelor didactice din toată țara și a avut un număr de 10.200 de respondenți din învățământul preuniversitar. Principalele concluzii au relevat că putem vorbi despre o schimbare de mentalitate și de direcție spre care se îndreaptă sistemul educaț

 

„Un segment important al cadrelor didactice devine mai eficient. E un proces de durată, abia început, accelerat de pandemie, și este evidentă contribuția unor proiecte mari cum este proiectul CRED, precum și aportul «extern» din acest ultim an – companii, ONG-uri, părinți. Începem să înțelegem mai bine ce se întâmplă și ce nu se întâmplă în educație, înțelegem că ne putem implica și începem să avem cu toții așteptări mai mari și mai adecvate educației secolului nostru”, afirmă conf.univ.dr. Merima Carmen Petrovici, manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Ciprian Fartușnic, cercetător științific principal gr. I, Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE) și coordonator partener CNPEE în cadrul proiectului CRED, constată, la rândul său, că „rezultatele de cercetare ale acestui studiu amplu ne oferă date de cercetare foarte utile pentru a înțelege mai bine implicațiile pandemiei COVID 19 asupra sistemului nostru de educație. Am obținut date privind desfășurarea activităților didactice la distanță sau online care confirmă așteptările echipei de cercetare, dar și rezultate surprinzătoare, care invită la reflecție și la o analiză sistematică. De exemplu, există rezultate care ne indică faptul că pentru o parte dintre profesorii participanți la cercetare, întreruperea cursurilor față în față a fost un moment de repoziționare în raport cu propria disciplină. Cu alte cuvinte, această perioadă a reprezentat (și) un context de chestionare a unor convingeri, de părăsire a unor rutine și de redefinire a așteptărilor de la elevi, atât în ceea ce privește rezultatele învățării, cât și alte aspecte din perspectivă socio-emoțională, precum autonomia în învățare. De asemenea, observăm un număr semnificativ de profesori care declară că și-au dezvoltat diferite competențe digitale, de la cele de utilizare a unor platforme sau aplicații, la folosirea și chiar crearea unor resurse educaționale. Astfel, studiul este un instrument util pentru a explora și valorifica oportunitățile pe care aceste timpuri fără precedent le-au oferit sistemului de educație, dincolo de toate provocările pe care le-au adus”.

„Este o schimbare de mentalitate. Educația începe să se așeze în noi cadre, în care tehnologia complementarizează și consolidează pedagogia, devine premisă pentru pedagogii inovative și schimbă fundamental procesul didactic. Încă încercăm să găsim formula optimă, de echilibru între strategiile didactice și tehnologiile digitale, însă climatul instituției școlare și accesul la tehnologie sunt foarte importante”, consideră Olimpius Istrate, conferențiar la Universitatea din București și coordonator elearning în Proiectul CRED.

 

Prin toate aceste activități și nu numai, s-a dovedit că, dincolo de a fi o stare de spirit, proiectul CRED a devenit o soluție cât se poate de concretă la o parte dintre dificultățile inerente pe care le întâmpină sistemul de educație și beneficiarii săi, în actualul contextul pandemic.