Știri

Au început înscrierile la cursurile acreditate de formare continuă CRED, din 2023

By 16 ianuarie 2023 No Comments

Cele trei programe acreditate de formare continuă, dezvoltate și implementate prin intermediul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, urmează să înceapă, de la finalul lunii ianuarie 2023, beneficiarii având posibilitatea să se înscrie la cursul vizat, în această perioadă.

Astfel, pentru „Programul de formare nivel II, abilitare curriculară”, cadrele didactice din nivelul preuniversitar gimnazial se pot înscrie la nivelul unității de învățământ unde își desfășoară activitatea sau prin intermediul formularelor disponibile pe paginile web ale Casei Corpului Didactic, din regiune:

 

Durata cursurilor de abilitare curriculară este de 120 ore, blended-learning, reorganizate în sistem online, conform prevederilor OME nr. 4224/2022, având alocate 30 credite profesionale transferabile. În cadrul programelor de formare continuă acreditate, în proiectul CRED, se acordă o atenție specială formării, dezvoltării și exersării competențelor digitale pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial.

Astfel, pe parcursul activităților de formare, cadrele didactice participante sunt implicate activ în activitatea de formare în sistem online, sincron și asincron, utilizând platforma pentru învățare individuală și resursele educaționale deschise (RED).

Procesul de selecție a grupului țintă vizează toate disciplinele din învățământul gimnazial, din planul cadru pentru care există formatori certificați și acreditați. Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice din învățământul gimnazial care nu au participat și la alte activități de formare din cadrul proiectului CRED. Cursurile se vor desfășura în intervalul 27 ianuarie13 aprilie 2023.

Prin intermediul linkurilor anterioare sunt disponibile și formularele de înscriere în grupele celorlalte două cursuri acreditate CRED, programul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare” și programul de formare continuă „Managementul implementării eficiente a Curriculumului național – Manager CRED”.

Programul de formare „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 are ca obiectiv principal dezvoltarea capacității cursanților, cadre didactice care predau în învățământul primar și gimnazial, de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise sau digitale (RED) și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare. Noua serie de formare se va derula în perioada 30 ianuarie24 martie 2023.

 

 

 

 

Programul de formare continuă „Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2” are ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor managerilor de școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului naţional (învăţământ primar și gimnazial), cu sprijinul actorilor relevanți de la nivelul şcolii.

Cursul acreditat „Manager CRED” se adresează managerilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care şcolarizează pe nivelurile de învăţământ gimnazial și/sau primar

Manager CRED” își propune să clarifice principalele roluri și responsabilități ale directorilor unităților de învățământ, din perspectiva implementării în mod eficient a curriculumului la nivelul școlii. În acest sens, spre deosebire de programele de abilitare curriculară destinate personalului de predare din învățământul primar și gimnazial, beneficiile programului „Manager CRED” pentru directori și directorii adjuncți, vizează:

  • corelarea aplicării modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe specifice noului Curriculum național cu managementul curriculumului la nivelul școlii ;
  • aplicarea viziunii proprii pentru un management eficient al curriculumului la nivelul scolilor, utilizând strategii inovative, adaptate nevoilor fiecărui elev, valorificând instrumente și aplicații digitale de sprijin ;
  • monitorizarea și evaluarea eficientă a implementării curriculumului la nivelul școlii;
  • valorificarea rezultatelor unui management de curriculum eficient, prin promovarea bunelor practici și/sau îmbunătățirea rezultatelor.

Înscrierea la programul de formare, „Manager CRED, a cadrelor didactice cu funcția de director sau de director adjunct se va realiza, fie la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/ISMB, fie online, prin accesarea linkurilor amintite. Cursurile de formare se vor desfășura în intervalul 30 ianuarie – 24 martie 2023.

Citește și: Peste 4.200 de cadre didactice susțin evaluările cursurilor de formare CRED, la finalul anului 2022