Știri

Consfătuiri externe, privind elaborarea și publicarea de ghiduri metodologice pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial

By 24 octombrie 2019 No Comments

Ghidurile metodologice susțin activitatea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a noului curriculum național, reprezentând un element important de explicare și exemplificare a programelor școlare, elaborarea acestor ghiduri fiind unul dintre obiectivele proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.

Totodată, acestea vor fi utilizate ca resursă pentru subactivitatea referitoare la formarea cadrelor didactice în cadrul proiectului CRED, versiunile elaborate fiind permanent îmbunătățite și dezvoltate, pe baza feedback-ului și a contribuției cadrelor didactice, participante la formare.

Un concept al ghidurilor metodologice a fost elaborat prin valorificarea datelor de cercetare și a experiențelor experților în curriculum, din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și ai Ministerului Educației Naționale (MEN), privind dezvoltarea competențelor de comunicare în învățământul obligatoriu, implicațiile evaluărilor naționale și internaționale asupra dezvoltării de curriculum, metodologia formării competențelor cheie la nivelul curriculumului aplicat, valorificarea experiențelor de învățare non-formală în construirea competențelor cheie.

În scopul valorificării conceptului de ghid metodologic și pentru îmbunătățirea versiunii de lucru utilizate în cadrul programului de formare a cadrelor didactice, a început organizarea unor consfătuiri externe.

Prima consfătuire a fost organizată, în perioada 21-23 octombrie 2019, în Târgu Mureș, cu participarea inspectorilor școlari de Limba și literatura română.

Dintre subiectele discutate, menționăm:

  • Importanța ghidurilor metodologice de aplicare a programelor școlare, în contextul proiectului CRED
  • Prezentarea conceptului și a structurii ghidurilor, inclusiv pentru programul A doua șansă – ADȘ
  • Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării, care să asigure progresul școlar al tuturor elevilor, prin utilizarea de metode didactice inovatoare, utilizarea TIC, a gândirii critice, a învățării colaborative
  • Parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii de către elevi a standardelor naționale de competență și a susținerii cu succes a examenelor naționale
  • Analiza modului de optimizare a învățării elevilor, pornind și de la analiza rezultatelor obținute, în cadrul examenelor naționale, comparativ cu rezultatele evaluării curente și cu rezultatele obținute la simulările examenelor.

Următoarea consfătuire externă va avea loc în perioada 27 – 29 octombrie, în Sibiu, cu participarea inspectorilor școlari de Matematică. Întâlnirile fac parte din activitatea A 2.1 Elaborarea și publicarea de ghiduri metodologice pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial, din cadrul proiectului CRED.