Știri

„CRED, o călătorie educațională. De la idee la rezultate” – Conferința finală a proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”

By 12 decembrie 2023 decembrie 13th, 2023 No Comments

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” a ajuns la final, iar acest moment a fost marcat prin conferința „CRED, o călătorie educațională. De la idee la rezultate”, desfășurată în zilele de luni și marți, 11-12 decembrie 2023, la Hotel Ramada Parc, din București.

Chiar dacă proiectul se încheie, după o activitate neîncetată de 5 ani, misiunea sa continuă. Vorbim, bineînțeles, despre activitățile noastre  constructive. Aș menționa cursurile de formare continuă acreditate pentru cadrele didactice din nivelurile preuniversitare primar și gimnaziu, modelele de bune practici sau multitudinea de instrumente educaționale puse la dispoziție: ghiduri metodologice, Resurse Educaționale Deschise, metodologii, opționale integrate, intervenții de sprijin al elevilor din medii defavorizate, realizate cu succes, sau cercetări tematice.

Vreau să le mulțumesc tuturor experților și profesioniștilor implicați în proiect! Rolul vostru esențial în  implementarea acestui proiect inovator a fost fundamental în atingerea obiectivelor noastre.

Evident, sunt recunoscătoare cadrelor didactice, ale căror eforturi neîncetate și a căror dedicare au fost coloana vertebrală a acestui proiect. Prin pasiune și angajament, rezultatele proiectului CRED vor continua să inspire și să dezvolte educația. Astfel, viziunea noastră a fost transformată într-o realitate tangibilă și durabilă și, ceea ce va duce mai departe misiunea CRED” Merima Carmen Petrovici, Manager al proiectului CRED.

Evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, experți în domeniul educației, reprezentanți ai societății civile și membri ai federațiilor sindicale, pentru a discuta și prezenta realizările semnificative ale proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.

Totodată, s-a reflectat asupra impactului proiectului asupra sistemului educațional, fiind evidețiată relevanța și eficiența sa. În cadrul proiectului, a fost posibilă formarea a peste 55.000 de cadre didactice, în metode de predare centrate pe competențe cheie, personalizând procesul de învățare pentru a se adapta nevoilor fiecărui elev și respectând diversitatea.

Aceste eforturi, alături de celelate rezultate ale proiectului, ajută la îmbunătățirea calității educației primare și gimnaziale.

Dintre principale rezultate ale proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, menționam:

 • 245 de cadre didactice sprijinite (față de 55.000 cadre didactice asumate prin Cererea de finanțare). Sprijinul a constat în participarea la activitățile programelor de formare acreditate CRED, și/sau la workshop-urile organizate, la nivelul fiecărui județ, în vederea diseminării bunelor practici în domeniul aplicării Curriculumului centrat pe competențe cheie, în cel al incluziunii, al educației nonformale, etc. Astfel, din totalul cadrelor didactice sprijinite, 56.205 de cadre didactice au participat la activitățile de formare continuă.
 • Platforma dedicată RED, edured.ro și cele două secțiuni distincte:
 • O secțiune dedicată autorilor de RED https://www.educred.ro/platforma-educationala/ (cadre didactice care își propun să realizeze RED). Această secțiune include seturi de aplicații de bază ce pot fi utilizate pentru crearea de RED. Accesul la aceste resurse (unele licențiate) se realizează pe baza unui protocol de logare pe platformă.
 • Cea de-a doua secțiune RED din CRED (educred.ro) include bibliotecile de resurse educaționale deschise realizate în cadrul proiectului CRED. Această secțiune, care este și cea mai importantă, include o parte semnificativă din RED realizate în cadrul proiectului. Aici se regăsesc cinci secțiuni după cum urmează:
 • RED pentru ciclul primar https://digital.educred.ro/red-din-cred/red-primar  – 1408
 • RED pentru ciclul gimnazial https://digital.educred.ro/red-din-cred/red-gimnaziu – 4534
 • RED în format Video pentru primar găzduite pe canalul YouTube https://www.youtube.com/@PrimarEDUCRED/about – 728
 • RED în format Video pentru gimnaziu găzduite pe canalul YouTube https://www.youtube.com/@EDUCREDGimnaziu/about  – peste 2900
 • RED găzduite pe platforma Livresq https://library.livresq.com/browse/public&cred – 422

Ghidurile metodologice reprezintă o resursă semnificativă de clarificare a programelor școlare – de la cadrul conceptual, la oferirea de ilustrări și instrumente de lucru relevante pentru activitatea cu elevii. Noile resurse, utile pentru profesorii din învățământul primar și gimnazial, sunt împărțite după cum urmează, fiind disponibile pe platforma educred.ro :

 • Ghiduri învățământ primar – 6 (pe arii curriculare) ;
 • Ghiduri învățământ gimnazial – 7 (pe arii curriculare);
 • Ghid Limbi moderne – învățământ primar și gimnazial;
 • Ghiduri pentru Programul A doua șansă – primar și secundar inferior;
 • Ghid pentru învățământul în limba minorităților naționale;
 • Ghid privind managementul curriculumului;
 • Ghid Educație outdoor.
 • Un document de politici educaționale: „Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național”.
 • O nouă Metodologie privind dezvoltarea Curriculumului la decizia școlii.
 • Două Metodologii privind organizarea programului „A doua șansă (învățământ primar și gimnazial).
 • Oferta națională de programe școlare pentru opționale integrate care cuprinde 21 de programe de opționale integrate.
 • Peste 2.500 de elevi înscriși în grupul țintă, în vederea oferirii de servicii educaționale pentru  25 de școli din medii dezavantajate socio-economic, din județele Bihor, Iași și Municipiul București, prin care au fost derulate, cu success, programe individuale de sprijin.
 • Am premiat, pentru originalitate și creativitate, pentru rezultate cuantificabile observate la nivelul elevilor, pentru elemente de inovare didactică și promovarea unor demersuri educaționale sustenabile și adaptarea la nevoile cât mai multor categorii de elevi aflați în dificultate, 150 de Creatori de Educație.

Platforma online www.creatorideeducatie.ro găzduiește povestea și realizările Creatorilor de Educație, recunoscând astfel excelența, dar și creând un mediu digital în care pot fi împărtășite idei și pot fi construite parteneriate,.

 • Pentru a împărtăși cunoștințele pe tematici specifice, au fost organizate 264 Ateliere marca ”Proiectul CRED”, la nivel național, cu participarea a peste 13.000 de profesioniști din educație. Aceste ateliere au acoperit subiecte de actualitate din lumea educațională, relevante pentru provocările contemporane, devenind totodată spații de schimb de bune practici și de dezvoltare profesională.
 • 5 cercetări tematice realizate la nivelul CNPEE-UCE.

Proiectul CRED, paradigma bunelor practici în formarea competențelor digitale, recunoscută la nivel european

În data de 7 noiembrie 2023, proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți” – CRED a fost recunoscut ca un model exemplar de bune practici în formarea competențelor digitale la nivel european, în cadrul strategiei „Deceniul Digital al Europei: Obiective Digitale pentru 2030″.

Această inițiativă europeană are ca scop pregătirea cetățenilor și a întreprinderilor pentru un viitor sustenabil, centrat pe dezvoltarea competențelor digitale. Proiectul CRED a fost adus în atenția Comisiei Europene, în cadrul Raportului de țară, fiind evidențiat ca model de bune practici în formarea competențelor digitale, evidențiindu-se contribuția semnificativă a acestuia la dezvoltarea competențelor necesare unei societăți digitale.

Astfel, povestea educațională CRED continuă!

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED reprezintă un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost implementat la nivel național, cu sprijinul celor 12 parteneri: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic(Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș) din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare(Bihor, Iași și București).