Știri

Documentul de politici curriculare „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”, în consultare publică

By 1 noiembrie 2019 No Comments

Supunem consultării publice documentul de politici curriculare Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului naționalelaborat în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentul, disponibil AICI, a fost realizat de o echipă de specialiști ai Institutului de Științe ale Educației și ai Ministerului Educației Naționale și promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentului. Feedback-ul poate fi transmis în două moduri:

  • prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
  • prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări

Toate mesajele vor fi analizate în vederea finalizării documentului de politici educaționale.