Știri

Sesiuni de lucru privind definitivarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”

By 3 octombrie 2019 noiembrie 1st, 2019 No Comments

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED constă în elaborarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”.

Acest document cuprinde un set de principii, valori și opțiuni de politică educațională pe baza cărora vor fi structurate planurile de învățământ, programele școlare și, în ultimă instanță, va fi organizat procesul de predare – învățare în școala românească.

Vă invităm să parcurgeți chestionarul de consultare online a documentului de politici educaționaleCLICK AICI

Vă invităm să consultați Documentul de politici educaționale – CLICK AICI

Ne puteți oferi feedback, la adresa contact@educred.ro

Documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național este realizat de o echipă formată din specialiști ai Ministerului Educației Naționale și ai Institutului de Științe ale Educației și este într-o etapă avansată de elaborare.

Astfel, pe parcursul lunii septembrie, au avut loc mai multe întâlniri, în vederea analizării, optimizării și definitivării documentului.

Întrunirile au vizat obținerea răspunsurilor la o serie de întrebări legate de documentul supus consultării publice, mai exact analizarea, în vederea optimizării acestuia:

  • Este documentul în concordanță cu evoluțiile/tendințele internaționale în domeniul dezvoltării și implementării curriculumului?
  • Răspunde realității din școala românească? Are potențialul de a oferi răspunsuri problemelor cu care se confruntă sistemul românesc de învățământ?
  • Oferă suficientă deschidere spre schimbări curriculare majore? Spre exemplu, creșterea opționalității în învățământul post obligatoriu? Este mai curând tradițional (fundamentează ceea ce deja avem?), sau inovator?
  • Are o fundamentare teoretică corespunzătoare/solidă? Este centrat pe o filosofie educațională clară și consistentă?
  • Cadrul curricular este coerent și articulat? Conceptele implicate sunt clare și utilizate cu consecvență?
  • Poate genera practici educaționale centrate pe elev și nevoile sale imediate și de perspectivă?
  • Oferă o perspectivă transcurriculară suficient de pronunțată?
  • Oferă suficientă deschidere spre adaptarea la nevoile locale?

 

17 octombrie 2019 – sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, București

În cursul zilei de 17 octombrie 2019, a avut loc la Inspectoratul Școlar al Municipiului București o nouă activitate de consultare privind documentul de fundamentare a procesului de dezvoltare a curriculumului național, un rezultat așteptat important al proiectului CRED.

La discuții au participat experți care au fost implicați direct în elaborarea acestui document din partea Institutului de Științe ale Educației și a Ministerului Educației Naționale, consilierul de stat din cadrul Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, reprezentanți ai principalelor organizații sindicale din domeniul educației, reprezentanți ai societății civile, organizații inter-guvernamentale, factori de decizie de la nivelul ISJ/ISMB, cât și alți experți din echipa proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.

 

26 septembrie 2019 – Băile Felix, județul Bihor


 

18 septembrie 2019 – Sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași

 

10 septembrie 2019 – Sediul Institutului de Științe ale Educației