Știri

Documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”, analizat de partenerii CRED

By 3 octombrie 2019 No Comments

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED constă în elaborarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”.

Acest document cuprinde un set de principii, valori și opțiuni de politică educațională pe baza cărora vor fi structurate planurile de învățământ, programele școlare și, în ultimă instanță, va fi organizat procesul de predare – învățare în școala românească.

Documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național este realizat de o echipă formată din specialiști ai Ministerului Educației Naționale și ai Institutului de Științe ale Educației și este într-o etapă avansată de elaborare.

Astfel, pe parcursul lunii septembrie, au avut loc mai multe întâlniri ale partenerilor din cadrul proiectului CRED, în vederea definitivării documentului.

18 septembrie 2019 – Sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași

 

10 septembrie 2019 – Sediul Institutului de Științe ale Educației

Întrunirile au vizat obținerea răspunsurilor la o serie de întrebări legate de documentul supus consultării publice, mai exact analizarea, în vederea optimizării acestuia:

  • Este documentul în concordanță cu evoluțiile/tendințele internaționale în domeniul dezvoltării și implementării curriculumului?
  • Răspunde realității din școala românească? Are potențialul de a oferi răspunsuri problemelor cu care se confruntă sistemul românesc de învățământ?
  • Oferă suficientă deschidere spre schimbări curriculare majore? Spre exemplu, creșterea opționalității în învățământul post obligatoriu? Este mai curând tradițional (fundamentează ceea ce deja avem?), sau inovator?
  • Are o fundamentare teoretică corespunzătoare/solidă? Este centrat pe o filosofie educațională clară și consistentă?
  • Cadrul curricular este coerent și articulat? Conceptele implicate sunt clare și utilizate cu consecvență?
  • Poate genera practici educaționale centrate pe elev și nevoile sale imediate și de perspectivă?
  • Oferă o perspectivă transcurriculară suficient de pronunțată?
  • Oferă suficientă deschidere spre adaptarea la nevoile locale?