Știri

Începe „Manager CRED”, cel mai nou program de formare continuă, din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” , al cărui beneficiar este Ministerul Educației

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, lansează o nouă provocare managerilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care şcolarizează pe nivelurile de învăţământ gimnazial și/sau primar.

 „Managementul implementării eficiente a Curriculumului național – Manager CRED” este denumirea celui mai nou program de formare continuă, nivel II, acreditat de către cele 8 Case ale Corpului Didactic partenere, conform Odinului Ministrului Educației numărul 3673/02.05.2022, pentru o perioadă de 5 ani.

Întrucât managerii școlari au o repsonsabilitate crescută în implementarea și aplicarea corespunzătoare a Curriculumului național centrat pe competențe-cheie, elaborarea unui program de formare adresat acestora a devenit o sarcină necesară și oportună, în cadrul proiectului CRED.

Astfel, începând cu data de 23 mai debutează prima serie de cursanți a „Manager CRED”, formată din 70 de grupe.

Mai precis, vor lua parte la noul program de formare peste 1750 de cursanți: directori și directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (inclusiv unităţi de învățământ special), care şcolarizează pe nivelurile de învăţământ gimnazial și/sau primar și care ocupă funcţiile de conducere în baza concursului național pentru ocuparea funcţiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat organizat în sesiunile 2021 și 2022.

Programul este format din două module:

  • Un nou Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – conceptualizări necesare. Acest modul va oferi clarificări privind implicațiile promovării unui curriculum centrat pe competențe în activitatea concretă a unei echipe de conducere.
  • Management de curriculum eficient la nivelul școlii și al clasei. Este un modul de aprofundare a managementului de curriculum, focalizat pe întreg procesul implementării curriculumului, de la etapa de proiectare strategică, până la cea de  evaluare și de dezvoltare a unor intervenții ameliorative.

Astfel, cursanții vor beneficia de 12 credite profesionale transferabile. Mai important, absolvenții „Manager CRED” vor dezvolta o serie de competențe specifice:

Înțelegerea contextului: Identificarea implicațiilor modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe specific noului Curriculum național asupra managementului curriculumului la nivelul școlii.

Aplicarea unei viziuni: Coordonarea procesului de management eficient al curriculumului într-o școală care învață, utilizând strategii inovative, adaptate nevoilor fiecărui elev, valorificând instrumente și aplicații digitale de sprijin.

Monitorizare, evaluare: Dezvoltarea și valorificarea unor strategii si instrumente de monitorizare și evaluare a implementării curriculumului la nivelul școlii.

Forma de organizare a activităților de formare continuă este online și durează aproximativ 6 săptămâni (online 25 de ore sincron și 25 de ore asincron), confom prevederilor OME nr. 5138/2021, prima serie urmând să susțină probele de evaluare finală, în vară, la finalul lunii iulie.