Știri

Metodologiile privind organizarea programului „A doua șansă” – învățământ primar și secundar, elaborate în cadrul proiectului CRED, au fost aprobate prin Ordin de Ministru

By 21 februarie 2022 No Comments

Programul „A Doua Șansă – ADS” reprezintă un sprijin acordat persoanelor care au părăsit prematur sistemul educațional. Astfel, cei care nu au reușit să finalizeze ciclul primar și/sau gimnazial și au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare specifică acestor niveluri primesc, la propriu, o nouă șansă de a completa și/sau finaliza învățământul obligatoriu sau de a obține o calificare profesională.

În perioada de implementare a programului, a apărut nevoia de revizuire a metodologiilor, planurilor-cadru și a programelor școlare pentru ADS, astfel încât să se realizeze o și mai mare flexibilitate a programului, pentru a răspunde nevoilor unei categorii extinse de cursanți, precum și corelarea planurilor și a programelor școlare cu noile abordări ale curriculumului din sistemul general de educație centrat pe competențe cheie.

Element important în remedierea fenomenului abandonului școlar timpuriu, programul ADS a devenit, de asemenea, parte componentă a proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Astfel, în cadrul subactivității „A.1.3-Revizuirea metodologiei programului ADȘ, elaborarea programelor școlare specifice pentru ADȘ pentru învățământul primar și secundar inferior” s-a urmărit realizarea unui nou plan-cadru pentru programul ADS existent, revizuirea curriculumului ADS, realizarea unor resurse educaționale adecvate acestui program și formarea cadrelor didactice pe domenii specifice.

Metodologiile ADS realizate în cadrul proiectului CRED vizează învățământul primar și cel secundar. Ambele documente au fost aprobate prin Ordin de Ministru, anul acesta, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.

Metodologia privind organizarea Programului A Doua Șansă – învățământ primar” urmărește simplificarea, respectiv completarea prevederilor metodologiei, pe baza propunerilor primite din partea organizatorilor programului (de la nivelul unităților de învățământ și a inspectoratelor școlare), rezultate din implementarea acestuia și în vederea asigurării unei mai mari flexibilități a programului:

 • Posibilitatea de reintegrare (transfer) în învățământul primar de masă a cursanților din Programul „A doua șansă”- învăţământ primar (care se poate face pe baza adeverințelor de promovare a nivelului de studiu, la începutul anului școlar).
 • Menționarea distinctă a categoriei de cursanți reprezentată de minori şi tineri din centrele de reeducare, persoane din penitenciarele pentru minori şi tineri, precum şi din penitenciarele pentru adulţi.
 • Posibilitatea desfășurării activităților didactice și online, în limita a 25% din numărul de ore alocate fiecărui modul, prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ.
 • Menționarea distinctă a prevederii conform căreia absolvenții Programului „A doua șansă”- învăţământ primar pot continua studiile în învățământul secundar inferior în cadrul Programului „A doua șansă”, sau pot fi integrați în învățământul gimnazial în învățământul de masă, conform legii.

Completarea metodologiei cu prevederi referitoare la respectarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Metodologia privind organizarea Programului A Doua Șansă – învățământ primar” se va aplica începând cu anul școlar 2022-2023.

 

Metodologia privind organizarea Programului A doua șansă – învățământ secundar” urmărește asigurarea unei mai mari flexibilități a programului, astfel încât să răspundă nevoilor unei categorii foarte largi de cursanți, prin:

 • oferirea posibilității de a opta, potrivit studiilor urmate de cursant anterior înscrierii în program, pentru finalizarea unuia din următoarele trasee educaționale:
 • traseu educațional fără obținerea unei calificări profesionale:

– traseul învățământ gimnazial (clasele V-VIII) – cu durata standard de 2 ani și care se adresează absolvenților de învățământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial;

– traseul învățământ gimnazial și ciclul inferior al liceului (clasele V-X) – cu durata standard de 3 ani și care se adresează absolvenților de învățământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial.

 • traseu educațional cu obținerea unei calificări profesionale:

– traseul învățământ gimnazial (clasele V-VIII) cu obținerea unei calificări profesionale de nivel 2 – cu durata standard de 3 ani și care se adresează absolvenților de învățământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial;

– traseul învățământ gimnazial și ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică (clasele V-X) cu obținerea unei calificări profesionale de nivel 3 – cu durata standard de 4 ani și care se adresează absolvenților de  învățământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial.

 • posibilitatea obținerii unei calificări profesionale de nivel 2 reprezintă, de asemenea, o noutate adusă de proiectul de metodologie.
 • posibilitatea desfășurării activităților didactice și online, în limita a 25% din numărul de ore alocate fiecărui modul, prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ.

 

Simplificarea, respectiv completarea prevederilor metodologiei, pe baza propunerilor primite din partea organizatorilor programului (de la nivelul unităților de învățământ și a inspectoratelor școlare), rezultate din implementarea acestuia:

 • Constituirea claselor cu un număr minim de 10 cursanți și un număr maxim de 16 cursanți. Situațiile excepționale care nu se încadrează în aceste prevederi se aprobă de către inspectoratul școlar, cu respectarea prevederilor legale. Pe parcursul duratei standard a programului, este permisă funcționarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, în scopul asigurării continuității programului de pregătire individualizat al elevilor.
 • Menționarea distinctă a categoriei de cursanți reprezentată de minori şi tineri din centrele de reeducare, persoane din penitenciarele pentru minori şi tineri, precum şi din penitenciarele pentru adulţi.
 • Simplificarea prevederilor referitoare la evaluarea în cadrul programului și modificarea prevederilor referitoare la încheierea mediei unui modul (metodologia prevede că media unui modul pentru educația de bază se calculează prin rotunjirea, la cel mai apropiat întreg, a mediei aritmetice a notelor acordate pentru modulul respectiv iar la o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea cursantului).

Completarea metodologiei cu prevederi referitoare la respectarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Metodologia privind organizarea Programului A doua șansă – învățământ secundar” se va aplica începând cu anul școlar 2023-2024.

Programul ADS este funcțional și este implementat la nivelul tuturor județelor încă din anul 2007.

Vă invităm, așadar, să consultați cele două metodologii ADS realizate în cadrul proiectului CRED:

Metodologie privind organizarea Programului A Doua Șansă – învățământ primar (paginile 2 – 6)click pentru acces

Metodologie privind organizarea Programului A doua șansă – învățământ secundar (paginile 6 – 16)click penntru acces