Știri

O nouă etapă de formare CRED a fost încheiată cu succes. Peste 4.800 de cadre didactice au absolvit cursurile proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”

By 2 septembrie 2021 No Comments

Peste 4.800 de cadre didactice vor începe noul an școlar gata să aplice la clasă ceea ce au învățat și exersat pe parcursul cursurilor de formare nivel II, absolvite în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

 

Comunitatea cadrelor didactice, din învățământul preuniversitar primar și gimnazial, care au beneficiat de cursurile de formare CRED a ajuns la 40.025 de persoane.

Ultima serie de absolvenți însumează 4.815 cadre didactice, dintre care 488 predau la nivelul primar și 4.327 la cel gimnazial. Aceștia au parcurs cu brio evaluările finalului de curs la sfârșitul lunii august 2021.

„La începutul noului an școlar 2021-2022, ne apropiem cu pași hotărâți de principalul obiectiv al proiectului CRED, acela de a forma 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. Comunitatea CRED se îmbogățește cu noi membri în fiecare zi. Dorim, întregii comunități CRED, un nou an școlar cu multe reușite și cu bucuria activității cu elevii în clasă! Prin programele de formare continuă acreditate desfășurate în condiții optime, atât în format fizic cât și  în mediul online, proiectul CRED a contribuit la dezvoltarea competențelor  necesare implementării curriculumului centrat pe competențe-cheie, inclusiv digitale, deosebit de importante pentru desfășurarea în bune condiții a activității didactice în clasă sau virtual. Feedback-ul participanților la formarea CRED este unul îmbucurător, întrucât, peste 85% dintre aceștia consideră necesară și utilă formarea realizată prin intermediul proiectului, din punctul de vedere al  actualității informațiilor, al metodelor interactive utilizate pe parcursul formării și nu în ultimul rând, al posibilității de interacțiune permanentă cu  colegii și formatorii . Din acest motiv, invităm colegii, profesori din învățământul primar și gimnazial, să valorifice oportunitatea de a participa la activitățile celor 16 programe de formare continuă acreditate în cadrul proiectului nostru” – Merima Carmen Petrovici, Manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Următoarea etapă de formare urmează să debuteze în scurt timp, modalitățile și termenele de  înscriere urmând să fie anunțate în perioada următoare pe canalele de comunicare ale proiectului, site-ul www.educred.ro și pagina sau grupul Facebook „Proiectul CRED”.

Cursurile de formare urmate prin intermediul proiectului CRED sunt gratuite și vizează abilitarea curriculară a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.