Vara a debutat în forță pentru proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Ministerul Educației Naționale și partenerul său din cadrul CRED, Institutul de Științe ale Educației, au organizat formarea și evaluarea unei noi serii de formatori, din cadrul proiectului.

Astfel, 137 de formatori au fost evaluați cu succes, după o etapă de formare, realizată de experți ai Institutului de Științe ale Educației, la Sinaia.

Activitatea de formare a formatorilor face parte din „Programul de formare  continuă CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – nivel I”, acreditat prin OMEN nr. 3166/14.02.2019, desfășurându-se pe parcursul a 60 de ore, în format blended-learning: 50 de ore față în față și 10 ore online.

În toamna anului 2019, cei 154 de formatori CRED (137 la nivel național și alți 17 în zona București-Ilfov – certificați anterior, în primăvara 2019) vor pregăti aproximativ 3.000 de profesori din învățământul primar (din publicul țintă de 55.000 de cadre didactice)

Cursurile de abilitare curriculară vizează o abordare metodologică centrată pe competențe-cheie, în concordanță cu noul curriculum național. Mai exact, se urmărește adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.

Drumul formării celor care #CRED în educație va continua.

În luna septembrie 2019, vom finaliza pregătirea formatorilor pentru învățământul primar, iar în octombrie va debuta formarea formatorilor pentru nivelul de învățământ gimnazial.