Știri

Peste 2.000 de directori și directori adjuncţi de școli primare și gimnaziale de stat au început programul de formare „Manager CRED”

By 7 octombrie 2022 octombrie 17th, 2022 No Comments

Evoluția profesională continuă este unul dintre cele mai importante aspecte ale carierei de cadru didactic, indiferent că vorbim despre activitatea de la catedră sau managementul unității școlare.

În acest spirit, proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, a lansat o provocare adresată managerilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care şcolarizează pe nivelurile de învăţământ gimnazial și/sau primar.

Este vorba despre „Managementul implementării eficiente a Curriculumului național – Manager CRED” programul de formare continuă, nivel II, acreditat de către cele 8 Case ale Corpului Didactic partenere din cadrul proiectului CRED, conform Odinului Ministrului Educației numărul 3673/02.05.2022, pentru o perioadă de 5 ani.

Astfel, în luna octombrie, au răspuns prezent, în cadrul „Manager- CRED”, cursanții seriei secunde, organizată în 83 de grupe, constând în peste 2.000 de participanți.

La finalul primei serii „Manager CRED”, un număr de 1.368 de directori și directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (inclusiv unităţi de învățământ special), care şcolarizează pe nivelurile de învăţământ gimnazial și/sau primar, au absolvit programul referitor la managementul implementării eficiente a Curriculumului național.

Programul este format din două module:

  • Un nou Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – conceptualizări necesare. Acest modul va oferi clarificări privind implicațiile promovării unui curriculum centrat pe competențe în activitatea concretă a unei echipe de conducere.
  • Management de curriculum eficient la nivelul școlii și al clasei. Este un modul de aprofundare a managementului de curriculum, focalizat pe întreg procesul implementării curriculumului, de la etapa de proiectare strategică, până la cea de  evaluare și de dezvoltare a unor intervenții ameliorative.

Astfel, cursanții vor beneficia de 12 credite profesionale transferabile. Mai important, absolvenții „Manager CRED” vor dezvolta o serie de competențe specifice:

Înțelegerea contextului: Identificarea implicațiilor modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe specific noului Curriculum național asupra managementului curriculumului la nivelul școlii.

Aplicarea unei viziuni: Coordonarea procesului de management eficient al curriculumului într-o școală care învață, utilizând strategii inovative, adaptate nevoilor fiecărui elev, valorificând instrumente și aplicații digitale de sprijin.

Monitorizare, evaluare: Dezvoltarea și valorificarea unor strategii si instrumente de monitorizare și evaluare a implementării curriculumului la nivelul școlii.

Forma de organizare a activităților de formare continuă este online și durează aproximativ 6 săptămâni (online 25 de ore sincron și 25 de ore asincron), confom prevederilor OME nr. 5138/2021, prima serie urmând să susțină probele de evaluare finală, în vară, la finalul lunii iulie.

Citiți și: Strategiile integrate CRED, de sprijin al elevilor din grupuri vulnerabile, au ajutat peste 300 de absolvenți de clasa a VIII-a să fie admiși la liceu sau școala profesională