Peste 270 de cadre didactice (grup-țintă în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”) au încheiat etapa de formare, în ultimele zile ale lunii iunie 2019. Casa Corpului Didactic București, în calitate de partener și furnizor de programe de formare acreditate în cadrul proiectului, a asigurat derularea activităților de formare continuă la nivelul regiunii București-Ilfov, pentru prima serie de cadre didactice din învățământul primar.

Cursurile urmate au vizat abilitarea curriculară pentru o abordare metodologică centrată pe competențe-cheie, în concordanță cu noul curriculum, respectiv adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar.

Programul de formare a totalizat 120 de ore, în sistem blended-learning (60 de ore față în față și 60 de ore online, prin intermediul unei platforme e-learning), cu formatorii selectați în cadrul proiectului și formați, la rândul lor, de către specialiștii Institutului de Științe ale Educației.

Conform cererii de finanțare și bugetului proiectului, cadrele didactice care finalizează activitățile programului de formare continuă acreditat și care promovează evaluarea finală beneficiază și de o subvenție de 600 de lei pentru decontarea cheltuielilor generate de participarea la activitățile de formare. Plusvaloarea dobândită prin participarea la programele de formare oferite în cadrul CRED constă în redefinirea profilului profesional al cadrelor didactice prin dezvoltarea capacităţii creative de autor sau coautor de curriculum.

Finalizarea programului de formare continuă acreditat determină:

  • cunoașterea aprofundată a elementelor de noutate și inovație aduse de noile programe școlare și integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
  • folosirea de noi metode și strategii didactice și, astfel, deprinderea abilităților de raportare la disciplina predată ca la un context de dezvoltare a unor competențe, nu doar de transmitere a unor informații;
  • dobândirea abilității de dezvoltator și utilizator de resurse educaționale deschise și, totodată, dobândirea posibilității de a le adapta, în funcție de contextul educațional;
  • identificarea, în activitatea didactică, a adaptărilor necesare la clasă, astfel încât fiecare elev să-și poată atinge și valorifica propriul potențial.

În luna septembrie 2019, la nivel național, 152 de grupe formate din cadre didactice care predau în învățământul primar, cu prioritate în unități de învățământ din mediul rural, vor începe formarea specifică în cadrul proiectului CRED.