Știri

Proiectul CRED a încheiat cu succes activitatea A4.1 – „Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin al elevilor din grupuri vulnerabile”

By 20 februarie 2023 februarie 22nd, 2023 No Comments

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea încă unui capitol din seria de activități asumate și implementate cu succes.

Aproximativ 2.500 de elevi înscriși la unități de învățământ din zone vulnerabile, din județele Bihor, Iași și din zona periurbană a Bucureștiului, au participat la o serie de activități nonformale, menite să crească atractivitatea școlii.

Modul în care au fost construite și implementate aceste activități, implicarea exemplară a cadrelor didactice responsabile au stârnit entuziasmul elevilor din grupul țintă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. De altfel, succesul activității pilotate, prin intermediul proiectului CRED, este evident. Adevăratul indicator de performanță este reprezentat și de numărul semnificativ de elevi expuși riscului de abandon școlar, implicați în activitățile CRED, care au reușit să finalizeze cursurile ciclului gimnazial și au promovat examenul de Evaluare Națională. Implicarea activă a acestor elevi în respectivele activități și rezultatele pozitive înregistrate demonstrează faptul că activitățile nonformale au fost elaborate și implementate în conformitate cu nevoile beneficiarilor. Încheierea A4.1, din cadrul proiectului CRED, «Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile», nu presupune, de fapt, și încheierea implementării acestor tipuri de activități în școli. Dimpotrivă, în spiritul bunelor practici confirmate, activitățile nonformale implementate cu succes în cele 25 de școli din zone vulnerabile pot fi modele de inspirație pentru cadrele didactice din întreaga țară, urmând să fie implementate și în prezentul an școlar” – Merima Carmen Petrovici, Manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED. 

Citește și:         „Strategiile integrate CRED, de sprijin al elevilor din grupuri vulnerabile, au ajutat peste 300 de absolvenți de clasa a VIII-a să fie admiși la liceu sau școala profesională

Cifrele afrente primilor doi ani în care a fost implementată activitatea A4.1 a CRED, «Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile», au demonstrat faptul că proiectul Ministerului Educației a adus un aport substanțial în prevenirea părăsirii timpurii a școlii și că aceste activități derulate în cele 25 de unități școlare pot fi însușite sau adaptate de cadre didactice din întreaga țară, ca modele de bune practici, pentru a atinge performanțe similare.

În urma unei competiții, organizată în 2019, au fost selectate 25 de unități de învățământ din județele Bihor, Iași și din zona periurbană a Bucureștiului(10 – județul Iași, 10 – județul Bihor, 5 – București), activitățile fiind realizate, cu asistența reprezentanților Inspectoratelor Școlare Județene aferente.

Cele 10 unități școlare selectate din județul Bihor sunt:

 • Școala Gimnazială Nr.1 Budureasa/ comuna Budureasa
 • Școala Gimnazială „Puiu Sever” Ineu/ comuna Ineu
 • Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești/ comuna Dobrești
 • Școala Gimnazială Nr.1 Husasău de Tinca / comuna Husasău de Tinca
 • Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca/ comuna Tinca
 • Școala Gimnazială Nr.1 Săcădat/ comuna Săcădat
 • Școala Gimnazială Nr. Talpoș/ comuna Batăr
 • Școala Gimnazială Nr.1 Petreu/ comuna Abrămuț
 • Liceul Teoretic „Gabriel Țepelea” Borod/ comuna Borod
 • Școala Gimnazială Nr.1 Drăgești/ comuna Drăgești

 

Cele 10 unități școlare selectate din județul Iași sunt:

 • Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia/ comuna Șcheia
 • Școala Gimnazială Moțca / comuna Moțca
 • Școala Gimnazială Mădârjac / comuna Mădârjac
 • Școala Profesională Mogoșești / comuna Mogoșești
 • Școala Gimnazială Păușești / comuna Dumești
 • Școala Gimnazială Poiana, comuna Deleni
 • Școala Gimnazială „Costache Antoniu”, Țigănași / comuna Țigănași
 • Școala Gimnazială Crucea / comuna Lungani
 • Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești / comuna Voinești
 • Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești / comuna Todirești

Din unitățile de învățământ selectate din județele Bihor și Iași, la activitățile CRED au participat, în total, 2000 de elevi. Mai precis, câte 250 de elevi înscriși în nivelul primar și câte 750 de elevi din nivelul gimnazial, din fiecare dintre cele două județe.

Cele 5 școli selectate din zona periurbană a Capitalei sunt:

 • Școala Gimnazială nr. 184, sector 1
 • Școala Gimnazială nr. 163, sector 6
 • Școala Gimnazială nr. 31, sector 2
 • Școala Gimnazială nr. 200, sector 3
 • Școala Gimnazială nr. 136, sector 5

Din școlile selectate din zona periurbană a Capitalei, la activitățile CRED au participat 150 de elevi înscriși în nivelul primar și 350 de elevi de la gimnaziu.

Pentru elevii din nivelul primar, pachetul de activități educaționale a cuprins supravegherea si îndrumarea în efectuarea temelor și  recuperare pentru elevii cu dificultăți de învățare.

Pachetul de activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor cuprinde mai multe tipuri de intervenții: recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale sau tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere sau alte activități specifice; activități de încurajare a lecturii independente; autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională si socială; activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte,științe, tehnologii); proiecte tematice propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice etc. și activități fizice și mișcare.

Pentru învățământul secundar inferior, gimnazial, a fost implementat un pachet complex de activități educaționale, complementare activității didactice, care a fost corelat cu pachetul de activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor. Aceste activități au implicat suport pentru efectuarea temelor și activități remediale.

Pachetul de activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor a cuprins mai multe tipuri de intervenții: asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare; consiliere psihologică; consiliere în carieră; activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță (pentru elevii din grupul țintă al proiectului- elevi vulnerabili); pregătirea elevilor pentru participarea la competiții și olimpiade școlare, la concursuri sportive și artistice, pe discipline de învățământ, la concursuri cu recunoaștere internațională; participarea/organizarea de festivaluri și expoziții; realizarea de publicații școlare; participarea la activități de cooperare europeană; activități de pregatire pentru viață: activități de autocunoaștere, activități care vizează dezvoltarea atitudinii active, integrarea și implicarea socială (coduri de conduită, cetățenie activă, atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, dezvoltare durabilă), activități pentru dezvoltarea capacității de comunicare și gândire critică, activități de promovare a unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, regim de viață sănătos), activități de prevenire a comportamentelor violente, precum și a celor riscante datorate consumului de alcool, tutun și droguri etc.; activități fizice și mișcare; activități tematice/ateliere (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, tehnologii);

Experienţele de învăţare nonformală sunt considerate modalități complementare de formare a competenţelor cheie.

Click pentru mai multe detalii despre activitățile derulate în cadrul „A4.1 Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile”