Știri

Proiectul CRED demarează programul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED demarează programul de formare continuă „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”, destinat cadrelor didactice care predau în învățământul preuniversitar primar și gimnazial.

Astfel, luni, 9 mai, un număr de 40 de grupe constând într-un total de 1.020 cursanti (cadre didactice din învățământul primar și gimnazial) vor începe programul de formare continuă CRED: „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”.

Este vorba despre cursuri desfășurate pe parcursul a 50 de ore online(online sincron si asincron) în domeniul tematic Competenţe TIC/digitale. Participanții vor beneficia de un număr de 12 credite profesionale transferabile.

Programul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare” este acreditat prin OME nr. 3306/22.02.2022, pentru o perioadă de 5 ani.

Prima serie, de 40 de grupe, va susține evaluarea finală la finalul lunii iunie 2022.

În acord cu misiunea și cu rolul pe care și le-a asumat de la bun început, anume acelea de a se constitui într-un real sprijin pentru sistemul educațional românesc și de a contribui în mod esențial la evoluția și transformarea acestuia, proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED acționează și inovează, din nou, în mod concret, pentru a susține cadrele didactice în parcursul lor de dezvoltare profesională.

Astfel, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a fost creat, de la zero, un curs care răspunde unor nevoi specifice de dezvoltare ale cadrelor didactice din țara noastră, în calitatea acestora de actori esențiali în livrarea unui act educațional de calitate.

Cursul „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar primar și gimnazial și se va desfășura pe parcursul a 50 de ore sincron și online asincron.

În cadrul cursului, participanții vor parcurge trei module:

  • Modulul 1 – Platforme pentru realizarea resurselor educaționale deschise
  • Modulul 2 – Perspectiva pedagogică a proiectării și utilizării RED
  • Modulul 3 – Utilizarea responsabilă și sigură a RED

Formatorii sunt Experți RED din cadrul CRED ce au fost, la rândul lor, formați în proiect, iar cursurile sunt organizate prin intermediul fiecărei Case a Corpului Didactic din România.

După parcurgerea integrală a cursului și după absolvirea acestuia, cadrele didactice – Creatori de RED vor merge către elevii lor cu o materie mult mai atractivă, cu noi conținuturi, moderne, optimizate și care integrează aplicații și resurse educaționale în format digital.

Vor deveni, astfel, artizanii propriilor discipline, la clasă, capabili să utilizeze modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe.