Știri

Proiectul CRED, model de bune practici în formarea competențelor digitale la nivel european

By 7 noiembrie 2023 No Comments

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030” reprezintă o strategie implementată, la nivel european, pentru pregătirea cetățenilor și a întreprinderilor pentru un viitor sustenabil, din punctul de vedere al competențelor digitale.

Proiectele „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED și „Profesionalizarea carierei didactice” – PROF,  al căror beneficiar este Ministerului Educației, au fost menționate  în raportul de țară, înaintat de România, Comisiei Europene, în cadrul programului „Deceniul digital al Europei”, ca modele de bune practici, în formarea competențelor digitale.

În contextul pandemiei de COVID-19, proiectul CRED a început să sprijine cadrele didactice cu module de formare specifice pentru îmbunătățirea competențelor digitale (56.615 cadre didactice au participat până în aprilie 2023, reprezentând 48% din numărul total de cadre didactice din ciclul primar și gimnazial) și cu un program de formare continuă la scară largă pentru profesori, „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”. Până în prezent, aproximativ 3.900 de profesori au finalizat acest curs și aproximativ 8.700 de resurse educaționale deschise au fost puse la dispoziție. Platforma de formare a avut peste 2,4 milioane de pagini vizualizate în ultimul an și peste 90 de milioane de pagini vizualizate de la lansare.

Pe baza cooperării dintre 4 universități și 11 Centre de Resurse pentru Profesori, proiectul PROF dezvoltă intervenții pentru mentorat în cariera profesorilor, care includ o componentă semnificativă a educației digitale: programe de formare în mentorat și competențe digitale (2.846 de profesori-mentori formați până în decembrie 2022), formarea continuă a 25.000 de cadre didactice până la sfârșitul lunii decembrie 2023, prin utilizarea platformei informatice e-Prof și a programelor de formare pentru managerii de școli si profesori”, se arată în raportul de țară.

Până în prezent, programele de formare continuă organizate în cadrul proiectului CRED au asigurat certificarea unui număr de 52.390 de cadre didactice din nivelurile preuniversitare, primar și gimnaziu, depășindu-se obiectivul asumat prin Cererea de finanțare, de 50.000 de cadre didactice.

De asemenea, au fost sprijinite 58.127 de cadre didactice, față de cifra de 55.000, asumată prin Cererea de finanțare. Sprijinul a constat în participarea la activitățile programelor de formare acreditate CRED, și/sau la workshop-urile organizate, la nivelul fiecărui județ, în vederea diseminării bunelor practici în domeniul aplicării Curriculumului centrat pe competențe cheie, în cel al incluziunii, al educației nonformale etc.

Programul „Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030” are ținte și obiective concrete, ce urmăresc  digitalizarea Europei, până în anul 2030, fiind vizate mediul de afaceri, infrastructura fiecărui stat membru, guvernele și competențele populației, implicit a forței de muncă.

Raportul de țară menționează, de asemenea, participare României la Code Week 2022, o inițiativă public-privată care sprijină creșterea competențelor digitale de bază în statele membre. Cu 2.297 de activități organizate, majoritatea dintre ele (93%) organizate în școli, România s-a clasat pe locul 5 între toate țările participante. Activitatile au atras 79.469 de participanți, dintre care 45% fete.