Știri

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea, cu succes, a celor 90 de workshop-uri naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” a organizat cu succes, pe parcursul a doi ani școlari, 2021-2022 și 2022-2023, un total de 90 de workshop-uri naționale, sub denumirea „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

Toate cele 90 de ateliere au fost programate să fie desfășurate în fiecare județ al țării, pe parcursul a doi ani școlari. Astfel, în anul școlar 2020 – 2021, în cadrul subactivității A4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național, proiectul CRED a organizat 45 de workshopuri, participanții fiind personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.

Anul acesta, a fost aplicată aceeași strategie și, așadar, în intervalul 25 martie – 28 mai 2022, caravana „Atelierelor CRED” a ajuns în fiecare județ al țării.

În total, în cadrul celor 90 de workshop-uri au participat 4.500 persoane. Conceptul fiecărui eveniment a fost interactiv și s-a urmărit valorificarea experienței participanților în implementarea Curriculumului Național centrat pe competențe-cheie.

De asemenea, formatul a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

La finalul acestui capitol, încheiat cu succes în cadrul proiectului CRED, suntem bucuroși că am întâlnit și am avut aproape atât de multe persoane implicate, mai ales cadre didactice preocupate să evolueze permanent, să răspundă nevoilor copiilor și școlii de astăzi, să facă parte activ dintr-o comunitate și să împărtășească ideile și activitățile creative descoperite și puse în practică la clasă.

Vă invităm să descoperiți imagini din cadrul celor 45 de evenimente și testimoniale ale participaților la „Atelierele CRED – Bune practici în educație”  –  CLICK pentru acces.

CLICK pentru a accesa pagina web dedicată primei serii de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”

CLICK pentru a accesa pagina web dedicată celei de-a doua serii de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”