Știri

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” prezintă seria workshop-urilor naționale, „Educația nonformală: actori, practici, perspective”

By 10 martie 2023 No Comments

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă promovarea modelelor de bune practici în educație prin valorificarea experienței și a expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie în cadrul unei noi serii de workshop-uri naționale.

Un total de 43 de noi ateliere vor fi organizate în toată țara, în perioada martie – mai 2023, proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED demarând, astfel, seria workshop-urilor naționale, Educația nonformală: actori, practici, perspective”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic(CCD) din România. Primul eveniment este organizat în Galați, vineri, 10 martie 2023.

Proiectul CRED va organiza câte un atelier în fiecare județ al țării și două în municipiul București, fiind așteptată participarea a peste 1.500 de persoane. În medie, durata fiecărui eveniment va fi de maxim 4 ore, workshop-urile fiind organizate în orașul reședință de județ.

Atelierele vor avea un format interactiv, continuând formatul de succes al celor două serii anterioare de workshop-uri naționale CRED, „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în anii 2021 și 2022. Astfel, toți participanții vor contribui la tematicile abordate, în calitate de vorbitor sau în calitate de participant activ în sesiunile de întrebări și răspunsuri sau în activitățile de grup.

La fiecare eveniment sunt așteptate cadre didactice din învățământul preuniversitar, care au o experiență relevantă în promovarea programelor de educație nonformală în școli, din palatele și cluburile copiilor, cât și reprezentanți ai societății civile activi în domeniul educației, cum ar fi asociații, fundații, organizații sindicale, asociații ale părinților etc.

Fiecare atelier va documenta trei categorii de practici nonformale:

  • Activități promovate de școli, cu accent pe programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”;
  • Practici din cadrul Palatelor și ale Cluburilor Copiilor, cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculumul național, la diferite discipline;
  • Activități promovate de diferite organizații non-guvernamentale.

Experienţele de învăţare nonformală sunt considerate modalități complementare de formare a competenţelor cheie, proiectul CRED având o experiență pozitivă în implementarea acestor activități în școli din medii defavorizate. În anul 2023, proiectul CRED a încheiat cu succes pilotarea unor intervenții de sprijin, în 25 de școli din zone vulnerabile din județele Bihor și Iași și din zona periurbană a Bucureștiului.

Activitățile au vizat elevi din nivelurile primar și gimnaziu și au au avut rolul de a crește atractivitatea școlii. La încheierea activităților pilot a fost înregistrat un număr semnificativ de elevi expuși riscului de abandon școlar, implicați în activitățile CRED, care au reușit să finalizeze cursurile ciclului gimnazial și au promovat examenul de Evaluare Națională.

În spiritul bunelor practici aplicate, modelele vor fi diseminate și prin intermediul workshop-urilor naționale CRED, „Educația nonformală: actori, practici, perspective”.