Resursele Educaționale Deschise (RED) reprezintă un schimb de informații practice între cadrele didactice sau între elevi, puse la dispoziție, cel mai uzual, prin intermediul unei platforme online. Scopul distribuirii acestor date este acela de a oferi un suport util în procesele de predare – învățare, pentru a asigura, în cele din urmă, o practică sau o redare și procesare optimă a informațiilor, conform curriculumului, în funcție de nevoile sau competențele profesorilor sau ale elevilor.

De aceea, RED sau OER (n.r. Open Educational Resources – Resurse Educaționale Reschise) reprezintă o componentă de bază a proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți – CRED”.

Bineînțeles că, în teorie, ținând cont de oferta generoasă de soluții online de distribuire a informațiilor, conceptul RED pare ușor de implementat. În realitate, în spatele acestui concept se găsesc detalii tehnice complexe, aspecte ce țin de licențe sau drepturi de autor. Dar, probabil, cel mai important amănunt ține de competențele digitale ale celor implicați și totodată de accesul la astfel de soluții.

Pentru a asigura o implementare corectă a RED din cadrul proiectului CRED și, automat, a platformei dedicate din cadrul proiectului, experții Institutului de Științe ale Educației au realizat un studiu pentru analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea și crearea de Resurse Educaționale Deschise.

Click AICI și descarca raportul complet al ANALIZEI NEVOILOR CADRELOR DIDACTICE LEGATE DE UTILIZAREA SI CREAREA DE RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE

În vederea identificării nevoilor de formare a cadrelor didactice legate de utilizarea RED, au fost realizate 2 interviuri cu experți (Cap. 5), 3 focus-grupuri cu cadre didactice (Cap. 6) și a fost aplicat un chestionar la care au răspuns 2.786 de cadre didactice (Cap. 7). Pe baza acestor rezultate, au fost formulate o serie de concluzii (Cap. 8) și recomandări (Cap. 9) care să susțină implementarea optimă a proiectului CRED.

Deși cei mai mulți respondenți susțin utilizarea RED și ar fi dispuși să-și facă munca disponibilă gratuit pentru colegi, aproape trei sferturi dintre ei au afirmat că autorii ar trebui să își protejeze resursele create, pentru a nu profita financiar alții de ele. Această atitudine ambivalentă ar avea nevoie de clarificare în cadrul unui curs de formare. OBSERVAȚIE: nu știu dacă este cazul să punem în site acest paragraf.

În ceea ce privește RED, toate aspectele propuse ca potențiale elemente ale unei formări au fost considerate ca fiind potențial utile de către o largă majoritate a respondenților, după cum urmează:

  • identificarea de RED relevante – 79%
  • cum să utilizeze și să adapteze RED – 82,2%
  • cum se realizează licențierea RED – 70,9%
  • cum să dezvolte RED de calitate – 81,7%

Dezvoltarea Platformei RED a proiectului CRED este un proces care va oferi exemple de resurse pentru implementarea noului Curriculum național de primar și gimnaziu. Se mizează în perspectivă pe implicarea practicienilor si pe valorificarea platformei ca spațiu de învățare și comunicare virtuală centrate pe procesul didactic și pe nevoile reale ale elevilor și ale profesorilor.

Reamintim aici că proiectul „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” este implementat în perioada 2017-2021 de Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș) și trei Inspectorate Școlare Județene (Bihor, Iași și București-Ilfov), cu scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri sistemice de aplicare inovativă și sustenabilă a noului Curriculum național.

Experții din cele 8 CCD-uri partenere în proiect vor fi implicați în administrarea platformei RED, în îndrumarea profesorilor formați în procesul de elaborare de RED și în validarea acestor resurse, inclusiv în moderarea participării utilizatorilor în forumurile online, iar experții ISJ în promovarea RED și pilotarea acestora în școli. Platforma va constitui astfel un instrument cheie pentru activitățile de formare și de implementare a noului curriculum organizate în perioada de derulare a proiectului, dar și după încheierea acestuia, asigurând, astfel, sustenabilitatea platformei pe termen mediu și lung. Și, nu în ultimul rând, sustenabilitatea proiectului.