„Dezvoltarea curriculumului în contexte internaționale – recomandări pentru elaborarea curriculumului în România” a fost tema celor două evenimente care au avut loc luni, 3 iunie, și joi, 6 iunie, organizate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) în cadrul proiectului ROSE, la Universitatea POLITEHNICA din București.

Luni, 3 iunie, s-a desfășurat un seminar comun al proiectelor „Romania Secondary Education Project” – ROSE și „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, dedicat dezvoltării curriculumului național, în contextul implementării activităților necesare elaborării documentelor privind curriculumul național. Aceste activități sunt acoperite de cele două proiecte sistemice aflate în derulare, ROSE și CRED.

La eveniment au participat responsabili de curriculum și evaluare din MEN, ISE (Institutul de Științe ale Educației), CNEE (Centrul Național de Evaluare și Examinare), precum și experți din cadrul proiectelor CRED și ROSE.

Seminarul din data de 6 iunie s-a adresat organizațiilor nonguvernamentale din domeniul educației cu proiecte majore dedicate elevilor și/sau cadrelor didactice.

Scopul celor două seminarii a fost informarea asupra celor două rapoarte elaborate de experți, din perspectiva noilor direcții de dezvoltare a curriculumului la nivel internațional.

Principalele concluzii desprinse:

✔ curriculumul bazat pe competențe coexistă, în cele mai multe țări, cu cel bazat pe discipline;

✔ un curriculum centrat pe competențe necesită multe resurse didactice, formarea profesorilor, reorganizarea spațiilor școlare (pentru lucrul în grup), cooperare și colaborare între profesori pentru a oferi experiențe de învățare interdisciplinare și transdisciplinare.