Știri

Strategiile integrate CRED, de sprijin al elevilor din grupuri vulnerabile, au ajutat peste 300 de absolvenți de clasa a VIII-a să fie admiși la liceu sau școala profesională

By 5 septembrie 2022 No Comments

La începutul noului an școlar, 2022-2023, proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă să își aducă aportul substanțial în prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin activitățile implementate cu succes.

Suntem, bineînțeles, motivați de rezultatele obținute și de succesele înregistrate, pe parcursul implementării proiectului, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, deci, implicit, corpul profesoral din nivelurile preuniversitare primar și gimnazial și elevii.

Una dintre activitățile CRED despre care discutăm, astăzi, se numește «Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile»” – Merima Carmen Petrovici, Manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

Pilotarea presupune desfășurarea unor activități nonformale, menite să crească atractivitatea școlii, prin lucru direct cu elevii, mai precis cu un număr total de 2.500 de elevi expuși riscului de abandon școlar.

În urma unei competiții, organizată în 2019, au fost selectate 25 de unități de învățământ din județele Bihor, Iași și din zona periurbană a Bucureștiului(10 – județul Iași, 10 – județul Bihor, 5 – București), activitățile fiind realizate, cu asistența reprezentanților Inspectoratelor Școlare Județene aferente.

În anul școlar anterior, 2021-2022, dintre cei 2.500 de elevi beneficiari, 618 au fost în clasa a VIII-a.

Astfel, cifrele finale, după terminarea clasei a VIII-a, susținerea examenului de Evaluare Națională, dar mai ales, admiterea la liceu sau școli profesionale, indică un succes al activităților CRED, implementate în aceste medii și ne determină să continuăm, pentru a oferi, ulterior, un model de bune practici, ce poate fi preluat și continuat, în zone cu situații similare.

Așadar, dintre cei 618 elevi de clasa a VIII-a(268 din școlile din județul Bihor, 246 din școlile din județul Iași și 104 din școlile din București sau Ilfov), 581 de beneficiari au absolvit ciclul gimnazial(245 din școlile din județul Bihor, 237 din școlile din județul Iași și 99 din școlile din București sau Ilfov). Mai precis, un procent de 94% dintre elevii beneficiari au absolvit.

De asemenea, dintre aceștia, au susținut examenul de Evaluare Națională 453 de elevi(186 din școlile din județul Bihor, 187 din școlile din județul Iași și 80 din școlile din București sau Ilfov), adică un procent de 77,96%.

Mai departe, 340 de elevi beneficiari ai activităților elaborate și implementate, prin intermediul proiectului CRED, au fost admiși la liceu sau școli profesionale(125 din școlile din județul Bihor, 140 din școlile din județul Iași și 75 din școlile din București sau Ilfov), reprezentând un procent de 75%.

Click pentru mai multe detalii despre activitățile derulate în cadrul „A4.1 Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile”

Conform raportului întocmit de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, la finalul anului școlar 2021-2022, un aspect important observat, în urma implementării activităților extrașcolare din proiectul CRED, este creșterea gradului de participare la examenul de Evaluare Națională.

Conform ISJ Bihor, prin participarea la activitățile din cadrul proiectului CRED, a crescut nivelul de responsabilitate al elevilor față de învățare și față de importanța școlii în viața lor, a crescut gradul de încredere al părinților în dezvoltarea creativității și armoniei copiilor lor, prin încurajarea participării acestora  la  activitățile extrașcolare.

Succesul activităților desfășurate în cadrul proiectului CRED reiese din creșterea prezenței la Evaluarea Națională – 52% – în anul școlar 2021-2022, cu 24% mai mare față de anul școlar precedent. Un aspect foarte important de reținut este acela că 72% dintre absolvenții clasei a VIII-a își continuă studiile, fiind înscriși la un profil liceal sau la școala profesională.

Analizând rezultatele obținute, în urma susținerii probei scrise la Limba și literatura română, 9 din 15 elevi (60%) au promovat examenul probei de Limba și literatura română.

La disciplina Matematică, 40% dintre elevii participanți au obținut note mai mari de 5 iar 7% note peste 8.

Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului CRED, 47% dintre elevi au obținut media 5 sau mai mare. În concluzie, activitățile desfășurate prin intermediul proiectului CRED au avut efecte pozitive asupra elevilor din clasele terminale. Pentru a obține progresul așteptat din partea elevilor, profesorii au ieșit din zona de confort, autodepășindu-și și testându-și limitele abilităților profesionale” – Expert CRED, profesor Pop Sofia Grațiela, Directoare a Școlii cu clasele I – VIII, Talpoș, județul Bihor.

Totodată, utilitatea actvităților implementate, prin intermediul proiectului CRED, a fost confirmată și de cadrele didactice implicate, din județul Iași.

Activitățile de adaptare curriculară din cadrul Proiectului CRED au avut ca obiectiv principal stimularea finalizării învățământului obligatoriu şi îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru copiii din grupurile dezavantajate.

Aceste activități au avut un impact semnificativ în viaţa şcolii, prin schimbarea atitudinii faţă de fiecare elev care a avut dificultăţi de învăţare. În orele de adaptare curriculară, copiii au participat la activităţi de adaptare a conținuturilor, conform nevoilor de învățare, fiind exersate competențe care au condus la ameliorarea dificultăţilor în învăţare, creșterea motivației pentru școală și a încrederii în forțele proprii“ – Dascălu Luiza Nuța, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Moțca, județul Iași.

De asemenea, în raportul Școlii Gimnaziale numărul 31, din sectorul 2 al Municipiului București, sunt evidențiate rezultatele bune obținute de absolvenții de clasa a VIII-a, la examenul de Evaluare Națională: „La Școala Gimnazială Nr. 31, orele desfășurate în proiectul CRED au contribuit în mare măsură la obținerea rezultatelor de la Evaluarea Națională. Drept dovadă, cei 15 elevi de la clasa a VIII-a A, care au făcut parte din grupul țintă, sunt deja admiși la liceu sau la o școală profesională.

Pe lângă faptul că elevii au venit la școală, ceea ce a fost un lucru îmbucurător, felul în care s-au implicat în orele din proiect denotă faptul că aceste ore au contribuit și la creșterea notelor la Evaluarea Națională. Eleva C.D. a spus că ,,orele de Limba română au fost altfel în ultimii doi ani”. Elevul D.A a afirmat că  „nu aș fi putut obține nota aceasta la română dacă doamna dirigintă nu insista să vin la orele din proiect”.

Doamna dirigintă, prof. de limba română, Fulgeanu Cati, susține că orele din cadrul proiectului au ajutat-o să își cunoască mai bine elevii, atât din punct de vedere intelectual dar mai ales din prisma dificultăților emoționale cu care s-au confruntat elevii, atât în perioada online cât și după revenirea la clasă. Cu siguranță orele din proiect au ținut majoritatea elevilor conectați cu școala dar și rezultatele obținute au fost îmbunătățite de de aceste ore”.

Cei 2.500 de elevi beneficiază de măsuri integrate, personalizate, adaptate specificului local, economic și socio-cultural al zonelor vizate. Aceste măsuri pun accent pe prevenirea abandonului școlar prin informare, consiliere și mentorat, precum si prin activități extra-curriculare.

Printre activitățile efectuate se regăsesc „Supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor”(exerciții aplicative, fișe, texte, jocuri), „Activități de încurajare a lecturii”(lectură propriu-zisă, cărți, film, fișe de lectură), „Autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială”(aplicații practice, planșe, enciclopedii etc.), „Activități fizice și mișcare”(jocuri de îndemânare – popice, jaloane etc.), „Activități remediale”, „Consiliere în carieră”, „Dezvoltarea atitudinii active, integrarea și implicarea socială”(coduri de conduită, cetățenie activă, atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, dezvoltare durabilă), „Prevenirea comportamentelor violente/ riscante datorate viciilor” etc.

Aceste activități s-au desfășurat pe parcursul a 34.050 de ore, în doi ani școlari, 2020-2021, respectiv, 2021-2022. Datorită rezultatelor bune, vom continua și anul acesta, până la atingerea unui total de 45.000 de oreMerima Carmen Petrovici, Manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

Experienţele de învăţare nonformală sunt considerate modalități complementare de formare a competenţelor cheie.

Click pentru mai multe detalii despre activitățile derulate în cadrul „A4.1 Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile”