Știri

Vă invităm să consultați „Analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie”

By 24 noiembrie 2020 No Comments

Experții Unității de Cercetare în Educație, din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE – Partener în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, au realizat „Analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie”, în cadrul Activității A5.3 – Realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculumului bazat pe competențe cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate.

În ultimii ani, conceptul de competenţă a devenit termenul central în domeniul curriculumului şcolar şi prioritate a majorităţii reformelor curriculare din sistemele de învăţământ europene. Accentul pe dezvoltarea competenţelor a fost pus în relaţie cu nevoia de învăţare de-a lungul întregii vieţi, de transferabilitate a rezultatelor învățării și de abordare integrată în învățare.

Pe fondul preocupărilor multiple pentru definirea și promovarea conceptului de competență, Comisia Europeană a promovat activităţi în grupuri de lucru cu scopul de a defini un cadru de referinţă pentru competenţe cheie pe parcursul întregii vieţi. Acest demers a durat mai mulţi ani, fiind determinat de multipli factori.

Acest proces s-a finalizat în anul 2006 cu Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind competenţele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) [Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC)]. Documentul structurează ”profilul de formare european” pe baza a opt competențe cheie:

 • comunicare în limba maternă;
 • comunicare în limbi moderne;
 • competenţă matematică și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii;
 • competenţă digitală;
 • a învăţa să înveţi;
 • competenţe sociale şi civice;
 • spirit de inițiativă și antreprenoriat;
 • sensibilizare şi exprimare culturală.

Analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie (click pentru a accesa documentul)

Pentru o perioadă amplă, Recomandarea europeană din 2006 a dominat discursul privind finalităţile sistemelor de învăţământ din Europa. Implementarea acesteia a fost monitorizată în mai multe etape; datele colectate au permis identificarea modului în care ţările europene au valorificat cele opt competenţe cheie la nivelul curriculumului şcolar.

Valorificând datele de monitorizare, în anul 2018, documentul Recomandarea Consiliului privind competenţele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieţi (2018/C 189/01) [Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01)] lansează un nou set de competențe cheie, care regrupează, redefinesc şi completează setul de competenţe cheie din 2016.

 • competență de literație;
 • competență în multilingvism;
 • competență matematică și competențe în științe, tehnologie și inginerie;
 • competență digitală;
 • competență personală, socială și de a învăța să înveți;
 • competență civică;
 • competență antreprenorială;
 • competență de sensibilizare și exprimare culturală.

Raportul de faţă realizează o analiză comparativă a celor două seturi de competenţe-cheie (2006 şi 2018).

Analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie (click pentru a accesa documentul)