Dragă doamnă profesoară,

Dragă domnule profesor,

Ești cadru didactic, în învățământul primar sau gimnazial, și proiectul CRED ți-a atras atenția?

Înseamnă că ești o persoană orientată spre performanță, lucru în echipă,  dornică să facă parte dintr-o comunitate ce aduce procesul de predare-învățare-evaluare la un nou nivel.

Vrem să pornim alături de tine la drum. Un drum frumos, un drum al evoluției tale, pe toate planurile. Nu numai din punct de vedere profesional, ci un adevărat parcurs de dezvoltare personală.

Dar… să ne cunoaștem mai bine!

Eu sunt CRED, proiect cofinanțat din fonduri europene și aduc vânt de schimbare în educație! Cum? În primul rând, aduc schimbarea prin însăși anvergura obiectivelor pe care le am. Cel mai ambițios dintre ele: să formez 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial (15.000, primar și 40.000, gimnazial). Acestea vor deprinde noi abilități, vor descoperi noi valențe ale meseriei de dascăl, își vor asuma noi roluri.

CLICK entru mai multe detalii

Care sunt beneficiile, pentru tine, în a participa la formarea din cadrul CRED?

Redefinirea profilului tău profesional

Pentru tine, profesorul român, plusvaloarea dobândită prin participarea în proiect constă în redefinirea profilului tău profesional.

Finalizarea cu succes a programului de formare înseamnă:

 • vei cunoaște în profunzime elementele de noutate și inovație aduse de noile programe școlare pentru învățământul primar și gimnazial și vei reflecta critic la cum anume poți tu să aduci aceste schimbări în activitatea desfășurată cu elevii în sala de clasă;
 • vei folosi noi metode și strategii didactice și, astfel, vei deprinde abilități de a te raporta din perspectiva disciplinei pe care o predai, la formarea și dezvoltarea de competențe, nu la transmiterea de informații;
 • vei deveni dezvoltator și utilizator de resurse educaționale deschise și, totodată vei avea posibilitatea de a le adapta, în funcție de contextul educațional;
 • vei identifica mai ușor, în activitatea didactică, adaptările care sunt necesare, la clasă, astfel încât fiecare elev să-și poată valorifica propriul potențial.

Prin urmare, vei dobândi/ dezvolta/ exersa:

 • noi competenţe profesionale;
 • competențe de utilizare și dezvoltare a resurselor educaţionale moderne;
 • competențe de elaborare a acelor instrumente şi strategii didactice, care facilitează înțelegerea la nivelul elevilor și fac activitățile la clasă mai atractive.

Cum se vor desfășura programele de formare din cadrul proiectului?

Vei parcurge un program de formare:

 • De 120 de ore, în sistem blended-learning (60 de ore față în față și 60 de ore online, prin intermediul platformei e-learning special concepută în cadrul proiectului)
 • Cu formatorii selectați în cadrul proiectului și formați, la rândul lor, de către specialiștii CNPEE – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Misiune pe termen lung

Da, tu vei putea continua misiunea CRED și după finalizarea implementării proiectului, utilizând întreg bagajul de competențe și resurse dobândite prin proiect:

 • Vei avea la dispoziție o platformă de Resurse Educaționale Deschise în care vei putea încărca strategii sau idei creative. De asemenea, la rândul tău, vei putea consulta resursele puse la dispoziția întregii comunități de către ceilalți participanți
 • Vei înțelege și vei utiliza mult mai eficient modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe
 • Vei stabili relații interdisciplinare/transdisciplinare în predare și învățare
 • Vei proiecta contexte și activități de predare-învățare-evaluare relevante pentru elevi
 • Vei identifica cele mai frecvente dificultăți în învățare ale elevilor și vei putea deschide discuții cu alți colegi prin care veți reuși să identificați soluții rapide și optime
 • Vei utiliza metode de evaluare semnificative pentru elevi, care să susțină măsurarea obiectivă a nivelului de performanță atins
 • Vei pune accent pe reflecția asupra propriei activități didactice (calitate, aspecte de îmbunătățit)
 • Vei gestiona mai eficient timpul de predare – învățare – evaluare, la clasă
 • Vei utiliza resurse de învățare variate pentru elevi, inclusiv noi software și resurse educaționale deschise
 • Vei avea posibilitatea de a alege sau de a elabora o programă pentru un opțional integrat.

Ține cont și de alte oportunități care îți vor susține activitatea didactică:

 • Vei susține în mod activ prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către elevii din mediile defavorizate
 • Vei fi beneficiar al unor programe de mentorat, consiliere și sprijin din partea unor echipe de profesioniști
 • Vei lua parte la întâlniri cu alți colegi și experți, având, astfel, acces la idei inovatoare. Efortul și reușitele sunt recunoscute întrucât, în cadrul proiectului CRED, cele mai bune practici în educație sunt premiate. Este vorba de 150.000 de lei, oferiți pentru câte 50 de premii anuale, în valoare de 3.000 de lei fiecare
 • Vei avea acces la date de cercetare relevante și vei reuși să valorifici rezultatele cercetării într-o activitate didactică performantă

Înscrierea la cursurile acreditate de formare CRED, nivel II

Ce pași trebuie să parcurgeți

 

1.       Informați conducerea unității de învățământ, în care vă desfășurați activitatea, că doriți să urmați cursurile de formare CRED;

2.       După validarea propunerii de înscriere, conducerea școlii vă va solicita o serie de documente pentru întocmirea dosarului de înscriere. Dosarul va fi depus la CCD din județul în care vă desfășurați activitatea;

3.       CCD din județul dumneavoastră va centraliza datele și va stabili grupele de cursanți. În cazul în care numărul solicitărilor de înscriere la activităţile de formare este mai mare decât numărul locurilor alocate fiecărui judeţ, fiecare CCD partener va soluţiona această etapă, printr-o procedură specifică. Calendarul etapelor de formare va fi transmis, de echipa proiectului CRED, celor opt CCD regionale partenere, care vor disemina informația către CCD locale și, mai departe, către conducerea fiecărei școli din fiecare județ al țării.

4.       Bine ați venit în echipa CRED!

Criterii de eligibilitate:
Cadru didactic în învăţământul primar/gimnazial;
Cadru didactic titular/ suplinitor calificat, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;
Cadru didactic care, la momentul selecției, mai are cel puțin 5 ani până la încetarea activității didactice prin pensionare;
Director/director adjunct de unitate de învățământ, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial.