„CRED, o călătorie educațională. De la idee la rezultate” – Conferința finală a proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”

Atelierele CRED – Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă

Atelierele CRED: „Educația nonformală: actori, practici, perspective” – 2023

Atelierele CRED: „Educația nonformală: actori, practici, perspective” – 2023

Modele de bune practici CRED, în sprijinul elevilor aflați în risc de abandon școlar

Webinarul „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”

Atelierele CRED – Bune practici în educație, ediția a II-a, 2022

Calitate în învățământul gimnazial prin Resurse Educaționale Deschise

Întâlnire de lucru experți RED, 11 – 13 februarie 2022

Calitate în învățământul primar prin Resurse Educaționale Deschise

Resurse Educaționale Deschise pentru educație de calitate

Atelierul național „Educație deschisă, educație incluzivă, educație de calitate”, 3- 5 octombrie, Sinaia

Consfătuiri externe pe tema ghidurilor metodologice CRED, 29 septembrie – 1 octombrie, Sinaia

Atelierele CRED – Bune practici în educație – Prima serie de 45 de evenimente desfășurate la nivel național

Conferința națională „Creatori de Educație”, ediția a II-a

Eveniment online – „Formarea CRED: pasul necesar către activitatea didactică inovatoare susținută de competențe digitale”

Eveniment online marca „Proiectul CRED” – „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online”

Formare nivel I, februarie – martie 2021 Sinaia

Formare nivel II CRED, 25 ianuarie – 20 aprilie 2021

Eveniment online „Activitățile de formare CRED. Povești de succes”

Evenimentul online „Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național”

Webinar CRED „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas(III)”

Webinar „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas(II)”

Primul webinar din seria „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas”

Webinar „Inovație în educație prin dezvoltarea RED în CRED”, un eveniment dedicat Resurselor Educaționale Deschise

Formare nivel I – Sinaia, 26-30 iulie 2020

Formare nivel I – Constanța, 19-23 iulie 2020

Evenimentul online CRED – „Creatori de Educație: Poveștile de succes continuă!”

Evenimentul online CRED – „Formarea CRED: oportunități, provocări și beneficii”

4.500 de cadre didactice din învățământul preuniversitar au început formarea în sistem exclusiv online, la nivel național, în cadrul proiectului CRED

Formare de formatori – Sinaia, martie 2020

Formări nivel II, februarie – mai 2020

Întâlnire de lucru a decidenților CRED – București, februarie 2020

Prima ediție a Conferinței Naționale „Creatori de Educație”, dedicată bunelor practici în învățământ, în cadrul proiectului CRED

Consfătuiri externe, privind elaborarea și publicarea de ghiduri metodologice pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial

Consultare publică pentru definitivarea „Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor”

Sesiuni de lucru privind definitivarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”

Sesiune de lucru cu experții e-learning – Constanța, septembrie 2019

Sesiuni de formare continuă, nivel I și nivel II, septembrie 2019 – ianuarie 2020

Ședința tehnică privind debutul activităților de formare continuă la nivel național, din toamna anului 2019

A doua serie de formare a formatorilor pentru nivelul de învățământ primar – Sinaia 2019

Selecția națională de bune practici din învățământul preuniversitar românesc „Creatori de educație”

Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală

Debutul pregătirii formatorilor CRED

Lansarea proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED

Debutul formării cadrelor didactice, din învățămâtul primar – București și județul Ilfov