Atunci eşti chiar beneficiarul final – cel mai important, cel mai de seamă – al proiectului CRED.

Reprezinţi însăşi esenţa acestui proiect. Cu gândul la tine l-am scris, cu gândul la tine îl implementăm.

Vrem ca tu să ai parte de ore de învăţare care să îţi placă şi care să te facă să vii la şcoală zi de zi, mai fericit, mai motivat, mai plin de nerăbdare.

Vrem să ai parte de experienţe unice de învăţare, vrem ca cel care stă în faţa ta, la catedră, să nu fie ”doar Proful”, ci să îți fie cel mai drag dascăl, cu toate înțelesurile și valențele pe care le are acest cuvânt.

Așadar, CRED este despre tine, pentru tine.

Este pentru a-ți dezvolta ție acele competențe – cheie ce vor face din tine un cetățean al viitorului, acele competențe care sunt fundamentale pentru oricine în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere. Competențele-cheie fac referire la:

  • comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă.
  • comunicarea într-o limbă străină: ca mai sus, dar include și abilitățile de mediere (adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală.
  • competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea).
  • competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare.
  • a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual, fie în grupuri.
  • competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales în societăți ce sunt din ce în ce mai variate.
  • spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte.
  • sensibilizare și exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele vizuale și ale spectacolului.

Mai mult decât atât, una din activitățile proiectului are drept focus principal pilotarea unor intervenții de sprijin pentru 2.500 de elevi din grupuri vulnerabile. Vulnerabile din punct de vedere socio-cultural, economico-financiar, cu nivel scăzut de trai și educațional, supuse cu precădere riscului de abandon școlar. Le vom asigura acestora oportunități egale de învățare, de dezvoltare, de evoluție în plan personal și educațional/academic. Cum? Prin programe de sprijin individualizat, prin activități specifice de informare, consiliere și mentorat și, nu în ultimul rând, prin activități extra-curriculare variate și menite a crește interesul acestora față de școală și față de învățare.

Tot în cadrul proiectului au loc dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile și, nu în ultimul rând, evaluarea competențelor absolvenților clasei a IV-a, din perspectiva achiziției competențelor-cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate.

Noi CREDem în tine, elev din întreaga Românie, și sperăm ca și tu să ajungi, cât de curând, să vezi în CRED un partener de nădejde pentru clădirea viitorului tău!