Atunci eşti chiar beneficiarul final – cel mai important, cel mai de seamă – al proiectului CRED.

Reprezinţi însăşi esenţa acestui proiect. Cu gândul la tine l-am scris, cu gândul la tine îl implementăm.

Vrem ca tu să ai parte de ore de învăţare care să îţi placă şi care să te facă să vii la şcoală zi de zi, mai fericit, mai motivat, mai plin de nerăbdare.

Vrem să ai parte de experienţe unice de învăţare, vrem ca persoana care stă în faţa ta, la catedră, să nu fie doar „Proful”, ci să îți fie cel mai drag dascăl, cu toate înțelesurile și valențele pe care le are acest cuvânt.

Așadar, CRED este despre tine, pentru tine.

Este pentru a-ți dezvolta ție acele competențe – cheie de care are nevoie orice persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere pentru a se manifesta pe diferite planuri (personal, social, profesional). Competențele-cheie promovate la nivel european (în 2006), care întemeiază noile schimbări promovate în primar și în gimnaziu, sunt următoarele:

  • comunicare în limba maternă: presupune abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât oral, cât și în scris.
  • comunicare în limbi străine: are, în sens general, principalele dimensiuni ale competenţei cheie de comunicare în limba maternă; implică, de asemenea, abilitatea de mediere şi înţelegere interculturală.
  • competențe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii: competenţele matematice presupun abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică pentru a rezolva o varietate de probleme din viaţa de fiecare zi; competenţele în ştiinţe şi tehnologii implică înţelegerea schimbărilor determinate de activitatea omului şi responsabilitatea acestuia în calitate de cetăţean.
  • competența digitală: implică utilizarea cu încredere şi critică a tehnologiei societăţii informaţionale, la muncă, în timpul liber şi în comunicare.
  • a învăța să înveți: implică abilitatea de a continua şi de a persevera în învăţare, de a organiza propria învăţare, atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup.
  • competențe sociale și civice: se referă la toate formele de comportament, implică participarea eficientă și constructivă la viaţa socială şi profesională, participarea activă şi democratică la viaţa civică.
  • spirit de inițiativă și antreprenoriat: se referă la abilitatea de a transforma ideile în acţiune; include creativitate, inovație, și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte.
  • sensibilizare și exprimare culturală: include aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, în domeniul muzicii, literaturii, artelor vizuale și ale spectacolului.

Mai mult decât atât, una din activitățile proiectului are drept focus principal pilotarea unor intervenții de sprijin pentru 2.500 de elevi din grupuri vulnerabile. Vulnerabile din punct de vedere socio-cultural, economico-financiar, cu nivel scăzut de trai și educațional, supuse cu precădere riscului de abandon școlar. Le vom asigura acestora oportunități egale de învățare, de dezvoltare, de evoluție în plan personal și educațional/academic. Cum? Prin programe de sprijin individualizat, prin activități specifice de informare, consiliere și mentorat și, nu în ultimul rând, prin activități extra-curriculare variate și menite a crește interesul acestora față de școală și față de învățare.

Tot în cadrul proiectului au loc dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile și, nu în ultimul rând, evaluarea competențelor absolvenților clasei a IV-a, din perspectiva achiziției competențelor-cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate.

Noi CREDem în tine, elev din întreaga Românie, și sperăm ca și tu să ajungi, cât de curând, să vezi în CRED un partener de nădejde pentru clădirea viitorului tău!