Știri

Începe a doua ediție a selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de educație”

By 15 martie 2020 mai 5th, 2020 No Comments

„Creatori de Educație”, selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc, derulată în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, a ajuns la cea de-a doua ediție.

 „Creatori de Educație” își propune recunoașterea învățătorilor și profesorilor din ciclul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, prin implementarea noului curriculum național.

Astfel, prin intermediul platformei online dedicate, www.creatorideeducatie.ro, începând de astăzi, 4 mai, și până la data de 19 iunie, activitățile cadrelor didactice pot fi înscrise, crescând șansele ca profesorii propuși să fie recunoscuți public drept veritabili Creatori de Educație. Înscrierile pot fi făcute de elevi, părinți sau colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai societății civile. Cadrele didactice își pot înregistra singure activitățile în selecție.

De asemenea, în contextul actual, vor fi apreciate și modelele relevante de bună practică  elaborate și utilizate de cadrele didactice în perioada de suspendare a cursurilor, adaptate momentului și specificului de comunicare online și offline, eficiente ca modalitate de realizare, care au permis formarea sau dezvoltarea competențelor necesare elevilor.

După verificarea și validarea propunerilor înscrise (19 iunie – 17 iulie), modelele educaționale vor fi publicate pe platforma www.creatorideeducatie.ro.

Un obiectiv specific al selecției îl reprezintă valorificarea și promovarea cadrelor didactice care contribuie la îmbunătățirea calității și creșterea atractivității actului educațional, prin metode inovatoare, cu efecte pozitive asupra rezultatelor școlare, cu accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantaje, prevenirea sau reducerea absenteismului sau abandonului școlar, creșterea șanselor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație și crearea unui spațiu educațional incluziv.

În intervalul 17 iulie – 21 august, se va desfășura evaluarea tehnică a propunerilor validate. La final, vor fi acordate 50 de premii, după cum urmează: 20 de premii pentru cadre didactice din nivelul primar și 30 de premii pentru nivelul gimnazial, în baza punctajului acumulat.

Criteriile de acordare a punctelor și grila de punctaj sunt disponibile în regulamentul selecției.

Regulamentul selecției curente a fost adaptat în conformitate cu observațiile și sugestiile primite, documentul fiind supus, în două etape, în 2020, consultării publice.

Regulamentul actual este publicat pe site-ul dedicat selecției, www.creatorideeducatie.ro, în secțiunea „Regulament”.

În funcție de evoluția situațiilor speciale de urgență, la nivel național, termenele etapelor de organizare și desfășurare ale selecției „Creatori de Educație”, ediția a II-a (2020), pot suporta modificări.

 „Creatori de Educație” se desfășoară anual, între 2019 și 2021.