Știri

Prima ediție a Conferinței Naționale „Creatori de Educație”, dedicată bunelor practici în învățământ, în cadrul proiectului CRED

By 9 decembrie 2019 No Comments

Prima ediție a Conferinței Naționale „Creatori de Educație”, eveniment organizat în cadrul proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți – CRED, s-a desfășurat, la București, în perioada 4-5 decembrie 2019.

La conferință au participat peste 500 de persoane, decidenți și experți din educație, atât din  mediul public cât și din cel inter-guvernamental, neguvernamental și privat. Evenimentul s-a bucurat totodată de prezența doamnei Raluca Turcan, Viceprim-ministru, a domnului Ioan Marcel Boloș, Ministrul Fondurilor Europene, a domnului Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, a domnului Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București, a doamnei Ligia Deca, Consilier de Stat în cadrul Administrației Prezidențiale, dar și a doamnei Cendrine de Buggenoms, Head of Unit, Comisia Europeană.

În centrul deciziilor și măsurilor pe care le adoptăm și le vom adopta se află elevul și nevoile acestuia, iar pentru îmbunătățirea actului educațional trebuie să consolidăm rolul inovativ și creativ al profesorului în clasă, dar și în comunitățile în care acesta își desfășoară activitatea. Acest lucru este posibil doar prin reinventare, prin formare continuă, prin preocupare constantă pentru dezvoltarea personală și profesională a noastră, a tuturor” – doamna Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării.

Conferința a avut ca obiectiv diseminarea bunelor practici educaționale, aceste inițiative, tot mai numeroase, meritând a fi recunoscute și valorizate, astfel încât să putem genera un efect al bulgărelui de zăpadă cu acțiunile bune, pozitive, din educație, cele care se regăsesc ca rezultate cuantificabile la nivelul întregii comunități educaționale.

Recunoașterea publică și premierea activităților creative desfășurate la clasă de către profesorii din sistemul de învățământ primar și gimnazial – prin organizarea selecției naționale de bune practici și, în cadrul conferinței, a Galei Creatori de Educație” – demonstrează că, și în România, sunt mulți dascăli dedicați, care își doresc să evolueze permanent, să facă lucrurile altfel, spre binele copiilor. școlile românești pot fi un mediu prietenos, cu profesori conectați la lumea mereu în schimbare, centrați pe nevoile imediate și de perspectivă ale copiilor” a declarat doamna Merima Carmen Petrovici, Managerul proiectului CRED și gazda întregului eveniment.

Un sistem de educație performant este un factor major în dezvoltarea economică (și nu numai) a unei țări, iar cadrele didactice au puterea unică de a genera schimbări în sala de clasă și de a transforma viața copiilor pe care îi îndrumă. Aceasta este una din premisele de la care au pornit discursurile și prezentările din cadrul conferinței, fiind abordate teme fundamentale pentru viitorul educației și, implicit, pentru viitorul societății românești.

Au fost aduse în prim plan probleme cronice din educația românească, dar a fost exprimată cu tărie și convingerea că, atâta vreme cât „mai credem că vom fi salvați prin cultură, nimic nu este pierdut. Iar cultura se leagă indisolubil de educație” (Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române).

S-a vorbit despre necesitatea schimbării accentului (pus de școală) dinspre funcția de validare și conservare a conținuturilor culturale spre dezvoltarea creativității, a adaptabilității absolvenților la o societate aflată într-un proces de transformare rapidă și continuă, dar și despre faptul că, totuși, fixarea în memoria tinerilor a conținuturilor este condiția esențială a dezvoltării creativității. Despre importanța realizării unor programe școlare care să permită asimilarea în clasă a materiei de către majoritatea elevilor, dar și despre nevoia de a crește ponderea aplicațiilor practice, pentru ca elevul să înțeleagă mai ușor partea teoretică. Despre scopul și rolul educației umaniste, acestea fiind profunde și durabile, prin dezvoltarea capacităților morale și a atitudinilor necesare fundamentării virtuților cetățenești, virtuți de care depind consolidarea democrației și reușita marilor proiecte politice și culturale naționale. Dar și despre faptul că orice proiect de reformă poate avea succes doar prin îmbinarea lecțiilor oferite de către alte state cu instrumente și practici adaptate contextului nostru național.

De la discurs la implementare creativă în ceea ce privește curriculumul bazat pe competențe, cum construim medii incluzive de predare, cum evaluăm competențele-cheie, care sunt strategiile de adaptare curriculară pentru copiii în risc de excluziune, care sunt factorii determinanți ai eficienței activității didactice, care este rolul resurselor educaționale deschise (RED) pentru învățarea autentică, care sunt implicațiile abordării pe competențe pentru formarea continuă etc. – acestea sunt întrebările ridicate de către moderatorii atelierelor de bune practici organizate în cadrul conferinței.

Astfel, fiind moderate de profesioniști implicați activ în actualitatea învățământului românesc, temele propuse conjugându-se la timpul prezent și participanții având ocazia de a lua parte la jocuri care le-au permis să aibă noi perspective asupra unor subiecte concrete, atelierele au fost puternic interactive, iar profesorii au plecat mai energizați, mai bogați, plini de inspirație, informații și idei noi.

În plenul destinat prezentării acțiunilor inter-guvernamentale, neguvernamentale și private cu impact asupra mediului educațional românesc, s-a vorbit despre intervențiile directe în comunități (mai mult sau mai puțin marginalizate), intervenții ale ONG-urilor și ale altor tipuri de organizații din sfera mai sus amintită ce au avut puterea să genereze, adeseori, mici miracole în ceea ce privește îmbunătățirea performanței școlare, dar și despre faptul că multe din ingredientele succesului acestor inițiative pot fi replicate. Despre nevoia de leadership în educație, dar și despre realitatea dură în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii și realizarea, de către Banca Mondială, a unui mecanism complex de avertizare timpurie în educație (MATE) privind acest fenomen îngrijorător. Despre rolul social al profesorului și despre profesorul care trăiește valorile pe care le predică. Despre protecția copiilor în mediul online, dar și a acelor copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Despre nevoia transformării mentalității în educație, dar și despre educația incluzivă de calitate. Despre faptul că o școală bună este aceea în care fiecare copil progresează, în raport cu rezultatele anterioare și cu mediul socio-cultural din care provine, dar și despre necesitatea să avem copii-eroi, copii care au caracter și încredere în ei înșiși. Despre educația digitală și încurajarea folosirii la clasă a metodelor de lucru alternative, în vederea creșterii performanțelor școlare a elevilor și integrării acestora din urmă.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+:118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de 4 ani. CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii.